cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Quý bạn đọc thân mến!
 
        Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai trân trọng đề nghị các tổ chức và cá nhân quan tâm tham gia ý kiến xây dựng bản Dự thảo văn bản dưới đây:
       
    * Tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình, Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do UBND tỉnh ban hành tại Văn bản số 1791/SNNPTNT-TTr ngày 10/7/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải Văn bản tại đây


    * Góp ý dự thảo Quyết định về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung thu, chi quỹ và việc quản lý, sủ dụng quỹ phòng chống thiên tai tỉnh tại Văn bản số 1494/SNNPTNT-CCTL ngày 08/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải Văn bản tại đây. 

    Góp ý dự thảo Quyết định về Quy định quy trình hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai tại Văn bản số 1465/SNNPTNT-CCTL ngày 05/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải Văn bản tại đây. Dự thảo quy trình

     Góp ý dự thảo Quyết định về Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi tại Văn bản số 1455/SNNPTNT-CCTL ngày 03/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải Văn bản tại đây. 

       * Góp ý dự thảo "Nghị quyết, Tờ trình quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến" tại Văn bản số 488/SNNPTNT-CCCNTY ngày 05/3/2020  của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải văn bản tại đây   

       * Công văn số  2772/SNNPTNT-TTr ngày 29/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình, Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành. Tải văn bản tại đây      

         * Góp ý dự thảo "Nghị quyết, Tờ trình quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi . Tải tại đây

         * Văn bản số 134/SNNPTNT-CCKL ngày 17/01/2019
Vv lấy ý kiến, góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 147/2004/QĐ-UBND ngày 21/12/2004 do UBND tỉnh ban hành. Tải Văn bản tại đây

         * Góp ý dự thảo
"Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai". Tải tại đây


         * Góp ý dự thảo "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030." (lần 3). Tải tại đây

         * Góp ý dự thảo "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030" (lần 2). Tải tại đây

        * Góp ý dự thảo "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030". Tải tại đây

         * Góp ý dự thảo Quy chế về quản lý, phối hợp công tác

         - Công văn 1097/SNN-TCCB ngày 18/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v xin ý kiến góp ý Quy chế về quản lý, phối hợp công tác tải 
tại đây

         - Dự thảo Quy chế về quản lý, phối hợp công tác tải tại đây

        * Góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển cánh đồng lớn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2016-2025

         - Công văn 1036/SNN-PTNT ngày 05/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v đề nghị tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch phát triển cánh đồng lớn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2016-2025 tải
tại đây

         - Dự thảo Kế hoạch phát triển cánh đồng lớn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2016 - 2025 tải tại đây


         Các góp góp ý xin gửi về  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn), trước ngày 10/8/2016, đồng thời gửi qua địa chỉ email: ccptnt.snnptnt@gialai.gov.vn (ĐT: 0593.720.386 - DĐ: 0905.417.572), để tổng hợp và hoàn chỉnh quy hoạch theo đúng tiến độ.

          * Góp ý dự thảo Quyết định ban hành lệnh vận hành cụm hồ An Khê - Ka Nak và hồ Ayun Hạ trong mùa lũ, mùa hạn hàng năm

          - Công văn 1055/SNN-PCTT, ngày 09/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành lệnh vận hành cụm hồ An Khê - Ka Nak và hồ Ayun Hạ trong mùa lũ, mùa cạn hàng năm tải tại đây
          - Dự thảo Bộ quy trình ban hành Lệnh vận hành các hồ chứa An Khê, Ka Nak, Ayun Hạ tải tại đây

          
          Các góp góp ý xin gửi về  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Qua Chi cục Thủy lợi, số 24 Quang Trung, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) trước ngày 12/8/2016 


        * Góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2030

          - Công văn số 1452/SNN-PTNT, ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v tham gia góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2030 tải
tại đây

          - Dự thảo Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2030 tải tại đây 

         
         
Các góp góp ý xin gửi về  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn), trước ngày 21/12/2015, đồng thời gửi qua địa chỉ email: ccptnt.snnptnt@gialai.gov.vn (ĐT: 0593.720.386 - DĐ: 0905.417.572), để tổng hợp và hoàn chỉnh quy hoạch theo đúng tiến độ.
                                

 

 

 
 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.