cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Tin tức > Gia Lai: Phấn đấu đến năm 2020 có 126 hợp tác xã nông nghiệp

Gia Lai: Phấn đấu đến năm 2020 có 126 hợp tác xã nông nghiệp

Cập nhật ngày 09/10/2017

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ra Quyết định số 703/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển hợp tác xã (HTX) kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020
Mục tiêu của kế hoạch này là phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 126 HTX nông nghiệp; 100% cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn thuộc các cơ quan quản lý nhà nước và cán bộ các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng, tập huấn về Luật HTX năm 2012, các văn bản dưới luật, kỹ năng quản lý HTX nông nghiệp. Mỗi địa phương cấp huyện xây dựng ít nhất 1 HTX điển hình để nhân rộng; mỗi xã xây dựng nông thôn mới có ít nhất 1 HTX hoạt động hiệu quả theo tiêu chí số 13 của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; cơ bản hình thành hệ thống các HTX liên kết với doanh nghiệp trong cung cấp dịch vụ đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; hình thành chuỗi giá trị nông sản công bằng, bền vững.

                                                                                                            Nguồn: baogialai.com.vn
Số lượt xem: 9

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.