cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Special Pages > Thông báo > Thông báo: Về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Thông báo: Về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Cập nhật ngày 19/01/2016

Thông báo: Về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Căn cứ Công điện số 03/CĐ-BVHTTDL ngày08/01/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc treo cờ Tổ quốc, Cờ Đảng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo trep cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong toàn tỉnh như sau:

1. Về treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng:

- Treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIItại các cơ quan, công sở của Đảng, chính quyền, đoàn thể, các nơi công cộng và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc. Thời gian thực hiên từ  ngày 20/1/2016 đến hết ngày 28/01/2016.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai và các phương tiện truyền thông đại chúng có trách nhiệm đưa tin, tuyên truyền rộng rãi Thông báo này.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương và nhân dân biết, thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng./.

                                                                 T.L CHỦ TỊCH

                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                         Đã ký

                                                                  Ngô Ngọc Sinh

Số lượt xem: 19

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.