cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
5. Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi

  •  

Default news teaser image
6. Thủ tục Gia hạn giấy phép xả nước thải vào thệ thống công trình thuỷ lợi

  •  

Default news teaser image
7. Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

  •  

Default news teaser image
9. Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh