cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Gia Lai

         a) Toàn tỉnh có 49 xã Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 30 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí cũ đang rà soát để đề ra các giải pháp nhằm đạt chuẩn 19 tiêu chí theo Bộ tiêu...

Default news teaser image
Văn bản của Tỉnh

Văn bản của Tỉnh

Default news teaser image
Văn bản Trung ương

Văn bản Trung ương

Default news teaser image
Văn bản của Sở

Văn bản của Sở

Default news teaser image
11. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tới Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Gia Lai (Địa chỉ: 88 Phạm Văn Đồng, Tp.Pleiku, Gia Lai).
- Bước 2: Tiếp nhận...

Default news teaser image
9. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón)

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tới Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Đối với trường hợp cấp lại khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết hạn, trước thời hạn 03...

Default news teaser image
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón)

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Gia Lai (Địa chỉ: 88 Phạm Văn Đồng, Tp.Pleiku, Gia Lai).
- Bước 2: Tiếp nhận...

Default news teaser image
12. Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón

a) Trình tự thực hiện:
- Đối với trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Bước 2: Tiếp...

Default news teaser image
10. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tới Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Gia Lai (Địa chỉ: 88 Phạm Văn Đồng, Tp.Pleiku, Gia Lai).
- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ...

Default news teaser image
5. Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi

  •  

Default news teaser image
6. Thủ tục Gia hạn giấy phép xả nước thải vào thệ thống công trình thuỷ lợi

  •  

Default news teaser image
7. Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

  •  

Default news teaser image
14. Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

a) Trình tự thực hiện:
 Bước 1: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách chuẩn...

Default news teaser image
15. Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

a) Trình tự thực hiện:
        Bước 1: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh đối với dự án sử...

Default news teaser image
Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh


  •  

  •