cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
10. Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

        a) Trình tự thực hiện:
        Bước 1: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh đối với...

Default news teaser image
14.Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

a) Trình tự thực hiện:
 Bước 1: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách chuẩn...

Default news teaser image
16.Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật

a) Trình tự thực hiện:
         Bước 1: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật có nhu cầu cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở giết mổ, sơ...

Default news teaser image
23.Thủ tục xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc sau khi: kết thúc mỗi đợt khai thác; khai thác hết số lượng mẫu vật được cấp; giấy phép khai thác hết thời hạn...

Default news teaser image
46.Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày trước khi giấy chứng nhận trại nuôi hết hạn; chủ trại nuôi có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận trại nuôi động vật...

Default news teaser image
50. Thủ tục kiểm tra, xác nhận nhập, xuất lâm sản

a) Trình tự thực hiện:
  Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm tra, xác nhận nhập, xuất lâm sản chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Hạt

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Chư Pah
Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Chư Pah

Sáng 17-11, Đoàn giám sát Văn phòng Điều phối nông...

Hợp tác xã: Không tăng, nhưng chất đã đổi
Hợp tác xã: Không tăng, nhưng chất đã đổi

Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển...

Default news teaser image
Ưu tiên hỗ trợ HTX đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa...

Phạt 1 tỷ đồng và hơn 20 năm tù nếu dùng chất cấm trong chăn nuôi
Phạt 1 tỷ đồng và hơn 20 năm tù nếu dùng chất cấm trong chăn nuôi

Mặc dù, các cơ quan chức năng đã vào cuộc với quy mô lớn,...

Default news teaser image
“Dẹp loạn kháng sinh" trong chăn nuôi hướng đến nền nông nghiệp sạch

"Hiện nay, phần lớn bà con sử dụng thuốc kháng sinh...

Bộ Nông nghiệp và PTNT họp bàn giải pháp phát triển chăn nuôi lợn b...
Bộ Nông nghiệp và PTNT họp bàn giải pháp phát triển chăn nuôi lợn bền vững

Sáng 24/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân...

Default news teaser image
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Cơ cấu lại ngành hàng chăn nuôi theo chuỗi

Chiều ngày 29/8 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển...

Default news teaser image
Chính sách mới cho việc phát triển hợp tác xã kiểu mới

“Hợp tác xã là thành phần quan trọng để thực hiện...

Default news teaser image
Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng hợp tác xã nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông...

Default news teaser image
Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tỉnh Gia Lai (tính đến ngày 14/9/2017)

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tỉnh Gia Lai (tính đến ngày 14/9/2017)

Default news teaser image
1.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Default news teaser image
2.Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

Default news teaser image
3.Thủ tục cấp lại Giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

Thủ tục cấp lại Giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc...

Default news teaser image
4. Thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

Thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

Default news teaser image
5 . Thủ tục Đăng ký xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

5 . Thủ tục Đăng ký xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

Default news teaser image
6. Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

6. Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Default news teaser image
7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ. 

Default news teaser image
8. Thủ tục cấp đổi phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

8. Thủ tục cấp đổi phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ. 

Default news teaser image
1. Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

1. Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Default news teaser image
2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Default news teaser image
3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng...

Default news teaser image
4. Thủ tục cấp lại Giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thaỵ đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

4. Thủ tục cấp lại Giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thaỵ...

Default news teaser image
Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

Default news teaser image
Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

Default news teaser image
16. Thủ tục cấp Chứng nhận nguồn gốc lô giống

16. Thủ tục cấp Chứng nhận nguồn gốc lô giống 

Default news teaser image
15.Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội, lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)

Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội, lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)

Default news teaser image
8. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 

Default news teaser image
7. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y 

Default news teaser image
1. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

Default news teaser image
2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 

Default news teaser image
3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

Default news teaser image
4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

Default news teaser image
5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh

Default news teaser image
6. Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú ý

Default news teaser image
9. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 

Default news teaser image
10. Thủ tục cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề Thú y

Thủ tục cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề Thú y

Default news teaser image
11. Thủ tục Cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Thủ tục Cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 

Default news teaser image
12. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Default news teaser image
13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật (SPĐV) trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật (SPĐV) trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Default news teaser image
14. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Default news teaser image
Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy về chất lượng mía nguyên liệu

Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy về chất lượng mía nguyên liệu

Default news teaser image
Quy trình tạm thời tưới nhỏ giọt cho cây cà phê vối thời kỳ kinh doanh

Quy trình tạm thời tưới nhỏ giọt cho cây cà phê vối thời kỳ kinh doanh

Default news teaser image
Thủ tục Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực)

Thủ tục Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực)

Default news teaser image
​Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai

Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai

Default news teaser image
17. Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND tỉnh xác lập

Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND tỉnh xác lập

Default news teaser image
22. Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt

Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt

Default news teaser image
18. Thủ tục cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các tổ chức

Thủ tục cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại

Default news teaser image
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản...

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa...

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái...

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý.

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa...

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh

Thủ tục thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh

Default news teaser image
2.Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý

Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý

Default news teaser image
3. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án lâm sinh (Đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án lâm sinh (Đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

Default news teaser image
Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý

Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý

Default news teaser image
Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật đối với khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý

Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật đối với khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý

Default news teaser image
1. Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý

Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý

Default news teaser image
7. Thủ tục Giao rừng cho tổ chức

Thủ tục Giao rừng cho tổ chức

Default news teaser image
8. Thủ tục Cho thuê rừng cho tổ chức

Thủ tục Cho thuê rừng cho tổ chức

Default news teaser image
9. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi Gấu trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi Gấu trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
4. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ cải tạo rừng (Đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ cải tạo rừng (Đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn) 

Default news teaser image
5- Thủ tục miễn, giảm tiền chỉ trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR năm trong phạm vi một tỉnh)

Thủ tục miễn, giảm tiền chỉ trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR năm trong phạm vi một tỉnh)

Default news teaser image
11. Thủ tục xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố Pleiku

Thủ tục xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố...

Default news teaser image
12. Chấp nhận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh

Chấp nhận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh

Default news teaser image
10. Thủ tục chủ nuôi gấu tự nguyện giao nộp gấu cho Nhà nước

Thủ tục chủ nuôi gấu tự nguyện giao nộp gấu cho Nhà nước

Default news teaser image
14. Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng đặc dụng

Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng đặc...

Default news teaser image
13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại trên địa bàn thành phố Pleiku

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại trên địa bàn thành phố Pleiku

Default news teaser image
19. Thủ tục Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với các tổ chức, doanh nghiệp

Thủ tục Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với các tổ chức, doanh nghiệp

Default news teaser image
20. Thủ tục cấp giấy Chứng nhận nguồn gốc giống cho lô cây con

Thủ tục cấp giấy Chứng nhận nguồn gốc giống cho lô cây con 

Default news teaser image
21. Thủ tục Huỷ bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống

Thủ tục Huỷ bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống

Default news teaser image
23. Thủ tục xác nhận đóng dấu búa Kiểm lâm.

Thủ tục xác nhận đóng dấu búa Kiểm lâm.

Default news teaser image
24. Thủ tục Đăng ký đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Thủ tục Đăng ký đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Default news teaser image
Thủ tục cấp Giấy phép khai thác động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại trên lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại trên lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

Default news teaser image
Thủ tục cấp Giấy phép khai thác động vật rừng thông thường không vì mục đích thương mại trên lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác động vật rừng thông thường không vì mục đích thương mại trên lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý.

Thủ tục thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý.

Default news teaser image
Thủ tục Cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách hoặc vốn viện trợ chuyển sang trồng cao su của tổ chức

Thủ tục Cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách hoặc vốn viện trợ chuyển sang trồng cao su của tổ chức...

Default news teaser image
Thủ tục Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức

Thủ tục Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức

Default news teaser image
Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của các tổ chức

Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng...

Default news teaser image
Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ

Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản ...

Default news teaser image
Thủ tục Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên

Thủ tục Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của tổ chức

Thủ tục thẩm định, phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của tổ chức.

Default news teaser image
Thực trạng xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai tính đến ngày 31/12/2016

Bình quân số tiêu chí đạt trên 01 xã là: 12,56 tiêu chí.

Tài liệu tham luận
Tài liệu tham luận

Báo cáo Tham luận của một số cá nhân, tổ chức, công ty tham dự Hội thảo "Triển vọng và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Gia Lai" năm 2016.

Default news teaser image
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Default news teaser image
Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; trang trại chăn nuôi; chợ đầu mối, chợ đấu giá; cơ sở chuyên kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật (do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; trang trại chăn nuôi; chợ đầu mối, chợ đấu giá; cơ sở chuyên kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật (do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý...

Default news teaser image
Thủ tục Thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán trong trường hợp thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trong trường hợp thiết kế 2 bước đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách

Thủ tục Thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán trong trường hợp thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trong trường hợp thiết kế 2 bước đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước

Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước

Default news teaser image
Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Default news teaser image
Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Default news teaser image
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Default news teaser image
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

Default news teaser image
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa

Default news teaser image
Thủ tục quy trình cấp giấy chứng nhận Kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hoá có nguồn gốc thực vật nhận khẩu

 Thủ tục quy trình cấp giấy chứng nhận Kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hoá có nguồn gốc thực vật nhận khẩu

Default news teaser image
Thủ tục Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Thủ tục Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Default news teaser image
Thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Default news teaser image
Thủ tục cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Thủ tục cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Default news teaser image
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá

Default news teaser image
Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Default news teaser image
Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác

Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác

Default news teaser image
Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

Default news teaser image
Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

Default news teaser image
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Default news teaser image
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Default news teaser image
Thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng dự án hoặc phương án cánh đồng lớn.

Thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng dự án hoặc phương án cánh đồng lớn.

Default news teaser image
Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Default news teaser image
Thủ tục Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tục Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới

Default news teaser image
Thủ tục Đề nghị xác nhận lâm sản

Thủ tục Đề nghị xác nhận lâm sản

Default news teaser image
Thủ tục Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn

Thủ tục Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn

Default news teaser image
Thủ tục đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tục đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Default news teaser image
Thủ tục Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp qúy, hiếm

Thủ tục đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp qúy, hiếm 

Default news teaser image
Thủ tục Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tục Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

Default news teaser image
Thủ tục xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

Thủ tục xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

Default news teaser image
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

Lợi ích sức khỏe của rau xanh
Lợi ích sức khỏe của rau xanh

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên ăn nhiều rau lá xanh....

Sức bật từ chương trình nông thôn mới
Sức bật từ chương trình nông thôn mới

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay nhiều thôn,...

Tự trồng rau sạch
Tự trồng rau sạch

(GLO)- Lựa chọn rau sạch, rau an toàn cho mỗi bữa ăn khiến các bà nội trợ luôn lo lắng. Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý triệt để rau không rõ nguồn gốc, nhiều người bắt đầu tìm đến giải pháp tự trồng rau xanh...

Mùa nào quả ấy
Mùa nào quả ấy

(GLO)- Mùa thu hoạch trái cây “made in Gia Lai” tuy không nhiều chủng loại như ở vựa trái cây miền Tây nhưng lại được người dân tin dùng. Bởi một số loại trái cây như: xoài, bơ, mít, ổi, mận, sầu riêng… không chỉ ngon...

Điểm sáng nông thôn mới
Điểm sáng nông thôn mới

 Đánh giá sau 2 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về...

Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Phát động phong trào chun...
Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới

Sáng 20-1, đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Đức cơ) đã tổ...

Phong cách Hồ Chí Minh
Phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó Bộ Chính trị chỉ đạo các cấp ủy Đảng phải tập trung lãnh đạo việc làm theo phong...

Tấm gương đạo đức của Bác Hồ: Lời nói đi đôi với việc làm
Tấm gương đạo đức của Bác Hồ: Lời nói đi đôi với việc làm

Lời nói đi đôi với việc làm, đây là một trong những đạo lý làm người, mà Bác Hồ là một tấm gương sáng cho mọi thế hệ người học tập và làm theo.

Tìm hiểu một số nội dung tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét...
Tìm hiểu một số nội dung tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đầu năm 1969, nhân dịp toàn Đảng, toàn dân ta chuẩn bị kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, lần kỷ niệm đầu tiên sau mấy năm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc, nhận rõ tính cấp thiết của công tác tư tưởng...

Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư
Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư

Rèn luyện và tu dưỡng đạo đức là vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người:
            


Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.