cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

vb-trung-uong.jpg
vb-tinh.jpg
thumuc.png  TRANG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) CÔNG CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH GIA LAI
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ 2

  Skip Navigation Links.
Collapse Thủ tục hành chính
Expand TTHC cấp Tỉnh
Expand TTHC cấp Huyện
Expand TTHC cấp Xã

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

1. Công giao tiếp dịch vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

2. Thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3 của Sở

3. Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 công bố Danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
 
III. CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định Công bố TTHC và Quyết định Công bố Danh mục TTHC

- Cơ sở dữ liệu quốc gia Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT tại tỉnh Gia Lai

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

a. Quyết định Công bố Danh mục TTHC.

a1. Cấp tỉnh

+
Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT.

+ Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 Về việc công bố bãi bỏ 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông thôn mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT


+ Quyết định 385/QĐ-UBND ngày 13/08/18 Về việc công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở NN và PTNT

Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 Về việc công bố danh mục gồm 22 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 Về việc công bố danh mục gồm 08 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT

+ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 Về việc công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Gia Lai

+ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 Công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT

+ Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 Công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

a2. Cấp huyện


+ Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 24/8/2018  Về việc công bố bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông thôn mới  thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

+ Quyết định 386/QĐ-UBND ngày 13/08/18 Về việc công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

+ Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 Về việc công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

a3. Cấp xã

+ Quyết định 387/QĐ-UBND ngày 13/08/18 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn

b .Quyết định Công bố TTHC

b1. Cấp tỉnh

b2. Cấp huyện

b3. Cấp xã 
IV. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

1. Văn bản cấp trên

- Công văn số 2023/VPUB-NC ngày 18/7/2018 về việc đôn đốc công bố danh mục thủ tục hành chính

- Công văn số 1981/VPUB-NC ngày 13/7/2018 Về việc đôn đốc công bố danh mục thủ tục hành chính


2. Văn bản Sở

- Công văn 1301/SNNPTNT-VP ngày 18/7/2018 Đôn đốc rà soát công bố danh mục thủ tục hành chính

3. Biểu mẫu.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

- Phụ lục: tải tại đây


 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.