cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

vanbanPQchuyennganh_1383294069602.jpg
Default news teaser image
1.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Default news teaser image
2.Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

Default news teaser image
3.Thủ tục cấp lại Giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

Thủ tục cấp lại Giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc...

Default news teaser image
4. Thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

Thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

Default news teaser image
5 . Thủ tục Đăng ký xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

5 . Thủ tục Đăng ký xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

Default news teaser image
6. Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

6. Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Default news teaser image
7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ. 

Default news teaser image
8. Thủ tục cấp đổi phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

8. Thủ tục cấp đổi phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ. 

Default news teaser image
1. Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

1. Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Default news teaser image
2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Default news teaser image
3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng...

Default news teaser image
4. Thủ tục cấp lại Giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thaỵ đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

4. Thủ tục cấp lại Giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thaỵ...


Thủ tục hành chính - lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản
 
STT Tên thủ tục
1 Thủ tục cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cơ sở sản xuất hàng khô.
2 Thủ tục cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cơ sở sản xuất nước mắm và dạng mắm.
3 Thủ tục cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản chỉ phục vụ cho tiêu thụ nội địa.
4 Thủ tục tiếp nhận công bố hợp qui sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy).
5 Thủ tục tiếp nhận công bố hợp qui sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh).
6 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản.

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.