cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

5 . Thủ tục Đăng ký xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

Cập nhật ngày 26/06/2017

5 . Thủ tục Đăng ký xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm
a) Trình tự  thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Gia Lai hoặc gửi theo đường Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi bảng chính theo đường bưu điện).
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể theo mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (sau đây viết gọn là Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg);
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg và phần mềm điện tử (nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg.
Bước 3. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tổ chức xử lý, thẩm định hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản phải thẩm tra sơ bộ hồ sơ, hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu chưa đúng quy định.
- Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo kết quả thẩm định cho cơ sở.
- Thông báo bằng văn bản trường hợp thẩm định không đạt yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do chưa được xác nhận nội dung quảng cáo và những yêu cầu cần bổ sung, chỉnh sửa.
Bước 4: Nhận kết quả tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản hoặc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00, Buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 trừ các ngày nghỉ, ngày lễ.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp; qua Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính theo đường bưu điện).
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT;
+ Bản thuyết minh kèm theo các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc thay đổi nội dung quảng cáo thực phẩm;
+ Tài liệu theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT còn hiệu lực theo quy định;
+ Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết).
- Số lượng hồ sơ: 01  bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối với trường hợp Giấy xác nhận nội dung đăng ký nội dung quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng, cơ sở có đề nghị cấp lại thì trong thời gian 5 ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân/ tổ chức.
e) Cơ  quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
-  Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT và mời chuyên gia bên ngoài (nếu cần).
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo mẫu Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 đối với trường hợp thẩm định đạt yêu cầu.
- Cấp lại giấy xác nhận cho cơ sở.
h) Phí, lệ phí: Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: 1.200.000 đồng/lần/sản phẩm.
i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm theo Phụ lục 2 Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
- Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ NN&PTNT Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức độ thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý thẩm định chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tải Nội dung thủ tục và Biểu mẫu tại đây

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.