cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

vanbanPQchuyennganh_1383294069602.jpg
Default news teaser image
23.Thủ tục xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc sau khi: kết thúc mỗi đợt khai thác; khai thác hết số lượng mẫu vật được cấp; giấy phép khai thác hết thời hạn...

Default news teaser image
46.Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày trước khi giấy chứng nhận trại nuôi hết hạn; chủ trại nuôi có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận trại nuôi động vật...

Default news teaser image
50. Thủ tục kiểm tra, xác nhận nhập, xuất lâm sản

a) Trình tự thực hiện:
  Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm tra, xác nhận nhập, xuất lâm sản chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Hạt

Default news teaser image
Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

Default news teaser image
Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

Default news teaser image
16. Thủ tục cấp Chứng nhận nguồn gốc lô giống

16. Thủ tục cấp Chứng nhận nguồn gốc lô giống 

Default news teaser image
15.Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội, lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)

Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội, lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)

Default news teaser image
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản...

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa...

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái...

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý.

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa...

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh

Thủ tục thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh

Default news teaser image
Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý

Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý

Default news teaser image
Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật đối với khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý

Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật đối với khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý

Default news teaser image
1. Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý

Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý

Default news teaser image
2.Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý

Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý

Default news teaser image
3. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án lâm sinh (Đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án lâm sinh (Đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

Default news teaser image
4. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ cải tạo rừng (Đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ cải tạo rừng (Đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn) 

Default news teaser image
5- Thủ tục miễn, giảm tiền chỉ trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR năm trong phạm vi một tỉnh)

Thủ tục miễn, giảm tiền chỉ trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR năm trong phạm vi một tỉnh)

Default news teaser image
7. Thủ tục Giao rừng cho tổ chức

Thủ tục Giao rừng cho tổ chức

Default news teaser image
8. Thủ tục Cho thuê rừng cho tổ chức

Thủ tục Cho thuê rừng cho tổ chức

Default news teaser image
9. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi Gấu trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi Gấu trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
10. Thủ tục chủ nuôi gấu tự nguyện giao nộp gấu cho Nhà nước

Thủ tục chủ nuôi gấu tự nguyện giao nộp gấu cho Nhà nước

Default news teaser image
11. Thủ tục xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố Pleiku

Thủ tục xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố...

Default news teaser image
12. Chấp nhận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh

Chấp nhận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh

Default news teaser image
13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại trên địa bàn thành phố Pleiku

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại trên địa bàn thành phố Pleiku

Default news teaser image
14. Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng đặc dụng

Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng đặc...

Default news teaser image
17. Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND tỉnh xác lập

Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND tỉnh xác lập

Default news teaser image
18. Thủ tục cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các tổ chức

Thủ tục cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại

Default news teaser image
19. Thủ tục Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với các tổ chức, doanh nghiệp

Thủ tục Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với các tổ chức, doanh nghiệp

Default news teaser image
20. Thủ tục cấp giấy Chứng nhận nguồn gốc giống cho lô cây con

Thủ tục cấp giấy Chứng nhận nguồn gốc giống cho lô cây con 

Default news teaser image
21. Thủ tục Huỷ bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống

Thủ tục Huỷ bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống

Default news teaser image
22. Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt

Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt

Default news teaser image
23. Thủ tục xác nhận đóng dấu búa Kiểm lâm.

Thủ tục xác nhận đóng dấu búa Kiểm lâm.

Default news teaser image
24. Thủ tục Đăng ký đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Thủ tục Đăng ký đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Default news teaser image
Thủ tục Cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách hoặc vốn viện trợ chuyển sang trồng cao su của tổ chức

Thủ tục Cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách hoặc vốn viện trợ chuyển sang trồng cao su của tổ chức...

Default news teaser image
Thủ tục Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên

Thủ tục Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên

Default news teaser image
Thủ tục Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức

Thủ tục Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức

Default news teaser image
Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của các tổ chức

Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng...

Default news teaser image
Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ

Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản ...

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của tổ chức

Thủ tục thẩm định, phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của tổ chức.

Default news teaser image
Thủ tục cấp Giấy phép khai thác động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại trên lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại trên lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

Default news teaser image
Thủ tục cấp Giấy phép khai thác động vật rừng thông thường không vì mục đích thương mại trên lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác động vật rừng thông thường không vì mục đích thương mại trên lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

Default news teaser image
Thủ tục thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý.

Thủ tục thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý.

Default news teaser image
Thủ tục Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp qúy, hiếm

Thủ tục đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp qúy, hiếm 

Default news teaser image
Thủ tục Đề nghị xác nhận lâm sản

Thủ tục Đề nghị xác nhận lâm sản

Default news teaser image
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.