cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

vanbanPQchuyennganh_1383294069602.jpg
Default news teaser image
16.Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật

a) Trình tự thực hiện:
         Bước 1: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật có nhu cầu cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở giết mổ, sơ...

Default news teaser image
1. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

Default news teaser image
2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 

Default news teaser image
3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

Default news teaser image
4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

Default news teaser image
5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh

Default news teaser image
6. Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú ý

Default news teaser image
7. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y 

Default news teaser image
8. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 

Default news teaser image
9. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 

Default news teaser image
10. Thủ tục cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề Thú y

Thủ tục cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề Thú y

Default news teaser image
11. Thủ tục Cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Thủ tục Cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 

Default news teaser image
12. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Default news teaser image
13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật (SPĐV) trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật (SPĐV) trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Default news teaser image
14. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Default news teaser image
Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; trang trại chăn nuôi; chợ đầu mối, chợ đấu giá; cơ sở chuyên kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật (do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; trang trại chăn nuôi; chợ đầu mối, chợ đấu giá; cơ sở chuyên kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật (do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý...

Default news teaser image
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.