cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

vanbanPQchuyennganh_1383294069602.jpg
Default news teaser image
Thủ tục Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Thủ tục Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Default news teaser image
Thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Default news teaser image
Thủ tục cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Thủ tục cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Default news teaser image
Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác

Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác

Default news teaser image
Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.