cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

vanbanPQchuyennganh_1383294069602.jpg
Default news teaser image
Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy về chất lượng mía nguyên liệu

Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy về chất lượng mía nguyên liệu

Default news teaser image
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Default news teaser image
Thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng dự án hoặc phương án cánh đồng lớn.

Thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng dự án hoặc phương án cánh đồng lớn.

Default news teaser image
Thủ tục Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn

Thủ tục Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn

Default news teaser image
Thủ tục đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tục đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Default news teaser image
Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Default news teaser image
Thủ tục Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tục Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới

Default news teaser image
Thủ tục xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

Thủ tục xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

Default news teaser image
Thủ tục Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tục Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới


 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.