cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

I. VĂN BẢN CỦA SỞ

- Quyết định số 418/QĐ-SNNPTNT ngày 19/6/2020 về ban hành Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
 
- Văn bản số 1098/SNNPTNT-TCCB ngày 21/5/2019 về việc thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo

- Văn bản số 19/SNNPTNT-TCCB ngày 04/1/2019 báo cáo danh sách bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; danh sách CCVC bị kỷ luật năm 2018

- Văn bản số 133/BC-SNNPTNT ngày 27/3/2019 Báo cáo về kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

- Văn bản số 459/BC-SNNPTNT ngày 29/11/2018  về kết quả chuyển đổi vị trí công tác năm 2018 và Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ

- Văn bản số 2258/SNNPTNT-TCCB ngày 21/11/2018 Kế hoạch về công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

- Văn bản số 2022/SNNPTNT-TCCB ngày 23/10/2018 về điều chỉnh bổ sung  quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020 - 2025.

- Thông báo số 86/TB-SNNPTNT ngày 27/9/2018 về việc tuyển dụng công chức Sở NNPTNT năm 2018

- Quyết định số 423/QĐ-SNNPTNT ngày 16/7/2018  Về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2018 cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Văn bản số 924/KH-SNNPTNT ngày 30/5/2018 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ  của Sở NNPTNT năm 2018

- Kế hoạch số 809/KH-SNNPTNT ngày 17/5/2018 Kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý Sở NNPTNT năm 2018

- Văn bản số 473/SNNPTNT-TCCB ngày 27/3/2018 Báo cáo việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng

- Quyết định số 95/QĐ-SNNPTNT ngày 31/01/2018 Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công của cơ quan sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM

- Quyết định số 715/QĐ-SNNPTNT-TCCB ngày 20/12/2018 bổ nhiệm lại chức vụ ông: Phan Thanh Hải

- Quyết định số 710/QĐ-SNNPTNT-TCCB ngày 18/12/2018 bổ nhiệm lại chức vụ ông: Nguyễn Thành Trung

- Quyết định số 675/QĐ-SNNPTNT-TCCB ngày 22/11/2018 bổ nhiệm chức vụ ông: Nguyễn Văn Dương

- Quyết định số 670/QĐ-SNNPTNT ngày 21/11/2018 việc điều động ông Trần Ngọc Hùng, Công chức phòng Thủy sản Sở đến nhận công tác tại Văn phòng Sở

- Quyết định số 665/QĐ-SNNPTNT-TCCB 15/11/2018 bổ nhiệm chức vụ ông: Nguyễn Tiến Sỹ

- Quyết định số 664/QĐ-SNNPTNT-TCCB ngày 15/11/2018 bổ nhiệm lại chức vụ ông: Nguyễn Văn Đồng

- Quyết định số 361/QĐ-SNNPTNT ngày 27/6/2018 điều động ông Lê Thành Công, công chức Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nhận công tác tại Chi cục Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 433/QĐ-SNNPTNT-TCCB ngày 24/7/2018 bổ nhiệm chức vụ ông: Cao Nguyên Khanh

- Quyết định số 318/QĐ-SNNPTNT-TCCB ngày 05/6/2018 bổ nhiệm chức vụ ông: Hồ Sỹ Cường

- Quyết định số 285/QĐ-SNNPTNT ngày 23/5/2018 điều động, bổ nhiệm ông: Nguyễn Hồng Quân

- Quyết định số 239/QĐ-SNNPTNT-TCCB ngày 15/4/2018 bổ nhiệm chức vụ ông: Phan Quốc Huy

- Quyết định số 201/QĐ-SNNPTNT-TCCB ngày 10/4/2018 bổ nhiệm lại chức vụ bà: Lê Thị Mai Trâm

- Quyết định số 202/QĐ-SNNPTNT-TCCB 10/4/2018 bổ nhiệm lại chức vụ bà: Hồ Thị Thùy Linh

- Quyết định số 199/QĐ-SNNPTNT-TCCB ngày 09/4/2018 bổ nhiệm chức vụ ông: Lê Thái Hùng

 
   

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.