cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC


MUA SẮM TẬP TRUNG TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Quyết định số 32/QĐ-SNNPTNT ngày 19/01/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

-
Công văn số 244/SNNPTNT-VP ngày 19/01/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai về việc đăng ký mua sắm tập trung của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
File đính kèm


Công văn số 173/SNNPTNT-KHTC ngày 21/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đăng ký mua sắm tập trung của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT.

Công văn số 2780/SNNPTNT-KHTC ngày 17/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tình hình thực hiện mua sắm tập trung năm 2021 và tham gia ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh.


- Thông báo số 273/TB-SNNPTNT ngày 09/12/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

- Quyết định  số 673/QĐ-SNNPTNT ngày 08/12/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt giá khởi điểm xe ô tô thanh lý.

- Văn bản số 2955/BC-SNNPTNT ngày 30/10/2020 báo cáo kết quả mua sắm tập trung năm 2020

- Văn bản số 153/SNNPTNT-KHTC ngày 17/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đăng ký mua sắm tài sản tập trung năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT

- Văn bản số 584/STC-CSVG ngày 28/3/2018 Vv phổ biến văn bản của Bộ Tài chính về hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018

- Văn bản số 600/SNNPTNT-KHTC ngày 26/4/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đăng ký mua sắm tài sản tập trung năm 2017 của ngành Nông nghiệp và PTNT

- Thông báo số 138/TB-BQL ngày 15/8/2017 về việc điều chỉnh số lượng, tên thiết bị mua sắm tập trung

- Văn bản số 169/SNNPTNT-KHTC ngày 31/01/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đăng ký mua sắm tài sản tập trung năm 2018 của ngành Nông nghiệp và PTNT

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.