cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC


MUA SẮM TẬP TRUNG TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Văn bản số 2955/BC-SNNPTNT ngày 30/10/2020 báo cáo kết quả mua sắm tập trung năm 2020

- Văn bản số 153/SNNPTNT-KHTC ngày 17/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đăng ký mua sắm tài sản tập trung năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT

- Văn bản số 584/STC-CSVG ngày 28/3/2018 Vv phổ biến văn bản của Bộ Tài chính về hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018

- Văn bản số 600/SNNPTNT-KHTC ngày 26/4/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đăng ký mua sắm tài sản tập trung năm 2017 của ngành Nông nghiệp và PTNT

- Thông báo số 138/TB-BQL ngày 15/8/2017 về việc điều chỉnh số lượng, tên thiết bị mua sắm tập trung

- Văn bản số 169/SNNPTNT-KHTC ngày 31/01/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đăng ký mua sắm tài sản tập trung năm 2018 của ngành Nông nghiệp và PTNT

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.