cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

 
(*) BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CSHT NÔNG THÔN PHỤC VỤ SẢN XUẤT CHO CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN TỈNH GIA LAI

Tiểu dự án: Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn hệ thống thủy lợi Tân Sơn khu vực xã Nghĩa Hưng và Chư Jôr, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (TDA Tân Sơn);
     Theo Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án Nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn hệ thống thủy lợi Tân Sơn khu vực xã Nghĩa Hưng và Chư Jôr, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai thì Tổng mức đầu tư được duyệt là 62.422.879.000VND tương đương 2.972.518 USD;
     Trong đó:
 Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): 54.627.024.000 VND tương đương 2.601.287 USD;
 Vốn  đối ứng: 7.795.855.000 VND tương đương 371.231 USD;
                   (Tỷ giá quy đổi 1USD=21.000VND).


Tiểu dự án: Nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực công trình thủy lợi Ia M’La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (TDA Ia MLa);
     Theo Quyết định số Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của Chủ tịch UBND  tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực công trình thủy lợi Ia M’La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai thì Tổng mức đầu tư được duyệt là: 113.859.979.000VND, tương đương 5.421.904 USD.
     Trong đó:
Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): 109.116.137.000VND, tương đương 5.196.007 USD;
Vốn  đối ứng: 4.743.842.000VND, tương đương 225.897 USD.
                   (Tỷ giá quy đổi 1USD=21.000VND).


Tiểu dự án: Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi ADơk và đường giao thông nông thôn khu vực xã ADơk, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (TDA Đak Đoa)
     Theo Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thuỷ lợi ADơk và đường giao thông khu vực xã ADơk và thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thì Tổng mức đầu tư được duyệt là 61.210.557.000VND tương đương 2.914.788 USD;
     Trong đó:
 Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): 50.571.205.000VND, tương đương 2.408.153 USD;
 Vốn  đối ứng: 10.639.352.000 VND, tương đương 506.636 USD.
                     (Tỷ giá quy đổi 1USD=21.000VND).
     Theo Quyết định số 1188A/QĐ-SNN ngày 11/11/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong tổng mức đầu tư Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi ADơk và đường giao thông nông thôn khu vực xã ADơk, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thì Tổng mức đầu tư được duyệt là 61.210.557.000VND;
     Trong đó:
 Vốn vay ADB: 48.895.476.000VND;
 Vốn  đối ứng   :  12.315.081.000 VND.

Tiểu dự án: Sửa chữa nâng cấp cụm công trình thủy lợi Trạm bơm điện Tân Hội, An Quý và Hồ Hà Tam, Huyện Đăk Pơ (TDA Đak Pơ);
     Tổng mức đầu tư dự kiến: 41.964.644.000VND;
     Trong đó:
 Vốn vay ADB: 36.747.557.000VND;
 Vốn  đối ứng   :    5.217.087.000 VND.
 
(*) BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG (VNSAT) TỈNH GIA LAI
 
Hiệp định tài trợ số Cr.5704-VN ký ngày 09/7/2015
Tổng mức đầu tư: 8.097.000 USD tương đương 174.086.000.000 VNĐ
Nội dung thực hiện:
Dự án VnSAT thực hiện trên 3 nguồn vốn:
+  Vốn IDA ( WB), được phân bổ từ  Bộ NN & PTNT;
+ Vốn Đối ứng tỉnh, được phân bổ từ UBND tỉnh Gia Lai.
+ Vối đống góp tư nhân: từ đối tượng được hưởng lợi (TCND, cá nhân)
Tổng kinh phí kế hoạch thực hiện năm 2016: 10.139.000.000 VNĐ
Vốn IDA:  9.000.000.000 VNĐ
Vốn đối ứng:     800.000.000 VNĐ
Vốn tư nhân:      339.000.000 VNĐ
Kế hoạch vốn được cấp năm 2016: 6.195.000.000 VNĐ
Vốn IDA:  5.000.000.000 VNĐ
Vốn đối ứng:     800.000.000 VNĐ
Vốn chi thường xuyên: 395.000.000 VNĐ
Khối lượng thực hiện đã được Kiểm soát chi năm 2016: 5.629.373.000 VNĐ
Vốn IDA: 5.000.000.000 VNĐ
Vốn đối ứng: 629.373.000 VNĐ
Giải ngân  ( đến 31/01/2017) : 5.367.494.000 VNĐ
Vốn IDA: 4.738.121.000 VNĐ
Vốn đối ứng: 629.373.000 VNĐ
  

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.