cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

cctthc-(3).jpg

 
gt.jpg

 
1. Thông tin liên hệ:

           Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
    Địa chỉ: 24 Quang Trung - TP. Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3824273
           Fax: 0269.3826173
            Email: snnptnt@gialai.gov.vn
    Website: snnptnt.gialai.gov.vn
 
2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Vị trí, chức năng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy