cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤCI. Các Chi cục:

1. Chi cục Kiểm lâm

  - Chi cục trưởng: Nguyễn Nhĩ
          - Phó Chi cục trưởng;

          + Nguyễn Ngọc Rân
          + N
guyễn Duy Lân
         
Trần Văn Linh
         + Trần Văn Thiệu
    Địa chỉ: 02 Tôn Thất Tùng   - TP. Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 02693822962
           Fax: 0269.3822964           
            Email: cckl.snnptnt@gialai.gov.vn
                          Chức năng nhiệm vụ

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Chi cục trưởng: 
Phạm Ngọc Khuê

Phó Chi cục trưởng:
+ Dương Ngọc Thanh
+ Võ Văn Tám


  Địa chỉ: 97C- Phạm Văn Đồng -  TP. Pleiku - Gia Lai

    Điện thoại: 0269.3824586                                        
           Fax: 0269.3719951                              
            Email: ccty.snnptnt@gialai.gov.vn

3. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Chi cục trưởng: Hà Văn Uyển
Phó Chi cục trưởng:
Nguyễn Văn Tú
+ Trần Xuân Khải

    Địa chỉ: 86 Phạm Văn Đồng  - TP. Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3872396      
           Fax: 0269.3872396                
            Email: ccbvtv.snnptnt@gialai.gov.vn

Quyết định 568/QĐ-UBND quy định chức nưng nhiệm vụ

4. Chi cục Phát triển nông thôn.

Chi cục trưởng: Phạm Văn Long
Phó Chi cục trưởng:
+
Văn Phú Bộ
+ Ynuol Y Nguyên

   Địa chỉ: 24 Quang Trung - TP. Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: : 0269.3827213                    
           Fax: 0269.3827315 
            Email: ccptnt.snnptnt@gialai.gov.vn

5. Chi cục Thủy lợi  

Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Lương
Phó Chi cục trưởng:
+ Lê Thanh Xuân
+ Nguyễn Chúc


   Địa chỉ: 24 Quang Trung - TP. Pleiku - Gia Lai

    Điện thoại: 0269.3719497
           Fax: 0269.3872749    
            Email: cctlts.snnptnt@gialai.gov.vn

          6. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản

         
Chi cục trưởng: Lê Huy Toàn
          
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thanh Giang

           Địa chỉ: 24 Quang Trung - TP. Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3720331
           Fax: 0269.3720331              
            Email: ccqlcl.snnptnt@gialai.gov.vn

II. Các đơn vị sự nghiệp:

1. Các trung tâm:

Trung tâm Khuyến nông.
Giám đốc: Trịnh Quốc Việt
Phó Giám đốc: Phạm Ngọc Huyền

    Địa chỉ: 94 Phạm Văn Đồng  - TP. Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3823216                                       
           Fax: 0269.3827987                                                 
            Email: ttkn.snnptnt@gialai.gov.vn

Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng.
Giám đốc: Nguyễn Quốc Bưởi
Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Minh

    Địa chỉ: Thôn 3 Xã An Phú   - TP. Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3861240                                                                        
           Fax: : 0269.3755467                                                                                  
            Email: ttncgct.snnptnt@gialai.gov.vn


Trung tâm Giống vật nuôi.
Giám đốc: Lê Minh Đức
Phó Giám đốc:
+ Lê Văn Vịnh
+ Cao Nguyên Khanh

    Địa chỉ: 08 Lữ Gia  - TP. Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3825133                                      
           Fax: 0269.3794133                                                 
            Email: ttgvn.snnptnt@gialai.gov.vn

Trung tâm Giống Thủy sản.
Giám đốc: Phạm Hữu Phước

    Địa chỉ: Xã Bình Giáo - huyện Chư Prông  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3501088                                      
           Fax:                                                 
            Email: ttgts.snnptnt@gialai.gov.vn

2. Ban Quản lý rừng phòng hộ:

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ;

Trưởng ban: Nguyễn Đức
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: Hòm thư 53 - Bưu điện trung tâm Pleiku   - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3877383                                     
           Fax:                                                 
            Email: bqlrphbacbienho.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai;
Trưởng ban: 
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: Thị Trấn Ia Kha - Ia Grai  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3844317                                                          
           Fax:                                               
            Email: bqlrphiagrai.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê;

Trưởng ban: 
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: Thôn 4 -TT  Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3537066                                                            
           Fax:                                                 
            Email: bqlrphbacankhe.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang;

Trưởng ban: 
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: Mang Yang   - Gia Lai
    Điện thoại: : 0269.3839040                                                                                   
           Fax: 0269.3839040                                                                
            Email: bqlrphmangyang.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra;

Trưởng ban: 
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: Xã Hà Ra - Mang Yang  - Gia Lai
    Điện thoại: 02693895979                                        
           Fax: 0269.3895973                                              
            Email: bqlrphhara.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch;

Trưởng ban: 
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: Xã Bình Giáo - Chư Prông  - Gia Lai
    Điện thoại:                                       
           Fax:                                                
            Email: bqlrphiapuch.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur;

Trưởng ban: 
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: Thị trấn Chư Prông   - Chư Prông  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.6288130                                                                      
           Fax: 0269.6288130                                                                                
            Email: bqlrphiameur.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê;

Trưởng ban: 
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: Chư Sê  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3851120                                                             
           Fax:                                               
            Email: bqlrphchuse.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn;

Trưởng ban: 
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: Xã Nhơn Hoà - Chư Sê  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3850121                                                                       
           Fax:                                               
            Email: bqlrphnamphunhon.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai;

Trưởng ban: 
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: Xã Ia AKe - Phú Thiện - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3855117                                                                      
           Fax:                                                 
            Email: bqlrphchuathai.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố;

Trưởng ban: 
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: Xã AmaRơn - Ia Pa  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3655024                                                                      
           Fax: 0269.3655582                                                                                    
            Email: bqlrphchumo.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa;

Trưởng ban: 
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: 417 Trần Hưng Đạo - Ayun Pa  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3657213                                                                       
           Fax: 0269.3657027                                                                              
            Email: bqlrphayunpa.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai;

Trưởng ban: 
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: Xã Ia RSai - Krông Pa - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3859294                                       
           Fax: 0269.3859294                                                                      
            Email: bqllrphiasai.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Xã Nam;

Trưởng ban: 
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: Xã  Tơ Tung - KBang  - Gia Lai
    Điện thoại: :026938245269                                                                        
           Fax:                                                  
            Email: bqlrphxanam.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai;

Trưởng ban: 
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: Thị Trấn Ia Kha - Ia Grai  - Gia Lai
    Điện thoại:                                       
           Fax:                                                
            Email: bqlrphbaciagrai.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly;

Trưởng ban: 
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: Xã Ia Ka - Chư  Păh  - Gia Lai
    Điện thoại: 02693845133                                                                      
           Fax:                                               
            Email: bqlrphialy.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh;

Trưởng ban: 
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Chư  Păh   - Gia Lai
    Điện thoại: 02693794023                                                                                        
           Fax:                                               
            Email: bqlrphdongbacchupah.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội;

    Địa chỉ: Xã Ya Hội - Đăk pơ  - Gia Lai
    Điện thoại: 02693222948                                      
           Fax:                                             
            Email: bqlrphyahoi.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ;

Phó ban phụ trách: Nguyễn Văn Đồng

 Phó Trưởng ban

    Địa chỉ: Làng Bi, xã Ia Dom, huyên Đức Cơ  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3846147                                     
           Fax:                                               
            Email: bqlrphducco.snnptnt@gialai.gov.vn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa;

Trưởng ban: 
 Phó Trưởng ban: 

    Địa chỉ: Xã Hải Giang - Đăk Đoa  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3839013                                                                         
           Fax: 0269.3839013                                                                  
            Email: bqlrphdakdoa.snnptnt@gialai.gov.vn

          Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư răng
           
.          Giám đốc:
 
           Phó Giám đốc: 

    Địa chỉ: Số 04 Võ Thị Sáu - Thị trấn Ka Nak  - Kbang  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3880092                                                                                                    
           Fax:                                                             
            Email: bqlrphkonchurang.snnptnt@gialai.gov.vn
 
III. Các Ban quản lý dự án đâu tư:

          1. Ban Quản lý dự án Kfw10
    Địa chỉ:  
    Điện thoại:                                                                           
           Fax:                                                                   
            Email:  
          2. Ban Quản lý dự án hộ trợ sản xuất phát triển hạ tầng nông thôn 
    Địa chỉ:  24-Quang Trung, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
    Điện thoại:                                                                           
           Fax:                                                                   
            Email:  
          3. Ban Quản lý dự án VnSAT
    Địa chỉ:  99 Phạm Văn Đồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
    Điện thoại:                                                                           
           Fax:                                                                   
            Email:  
 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.