cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤCI. Các Chi cục:

1. Chi cục Kiểm lâm

  Chi cục trưởng: Nguyễn Hữu Huân, ĐT 0903511315, Email: huannh.snnptnt@gialai.gov.vn  
          Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Duy Lân, 
ĐT 0909144568, Email: lannd.snnptnt@gialai.gov.vn  
      
    Địa chỉ: 02 Tôn Thất Tùng   - TP. Pleiku - Gia Lai
            Điện thoại: 02693822962
           Fax: 0269.3822964           
            Email: cckl.snnptnt@gialai.gov.vn
        
           
Chức năng nhiệm vụ:
      
           
+ Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 17/6/2009

             
           
+ Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 05/10/2015

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Chi cục trưởng: 

Phó Chi cục trưởng phụ trách: Dương Ngọc Thanh 
ĐT: 0943577778, Email: thanhdn.snnptnt@gialai.gov.vn  
Phó Chi cục trưởng                 :Thái Văn Dũng, ĐT: 0987044456, Email: dungtv.snnptnt@gialai.gov.vn  

  Địa chỉ: 97C- Phạm Văn Đồng -  TP. Pleiku - Gia Lai
  Điện thoại: 0269.3824586  
 
 Fax: 0269.3719951                              
            Email: ccty.snnptnt@gialai.gov.vn

          Chức năng nhiệm vụ:

          + Quyết định 323/QĐ-UBND ngày 17/6/2009
          + Quyết định 571/QĐ-UBND ngày 05/10/2015

3. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Chi cục trưởng: Trần Xuân Khải, 
ĐT: 0352850269, Email: khaitx.snnptnt@gialai.gov.vn    

    Địa chỉ: 86 Phạm Văn Đồng  - TP. Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3872396      
           Fax: 0269.3872396                
            Email: ccbvtv.snnptnt@gialai.gov.vn
    
             
Chức năng nhiệm vụ:    

              
+ Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 17/6/2009
              
Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 05/10/2015


4. Chi cục Phát triển nông thôn.

Chi cục trưởng: Y Nguyên Ynuôl , 
ĐT: 0971530476, Email: nguyenyn.snnptnt@gialai.gov.vn  
Phó Chi cục trưởng: Phạm Ngọc Huyền, ĐT: 0339902568, Email: huyenpn.snnptnt@gialai.gov.vn  

 Địa chỉ: 24 Quang Trung - TP. Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: : 0269.3827213                    
           Fax: 0269.3827315 
            Email: ccptnt.snnptnt@gialai.gov.vn

             
             Chức Năng nhiệm vụ:


            + Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 17/6/2009
            + Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 05/10/2015

5. Chi cục Thủy lợi  

Chi cục trưởng: Nguyễn Thanh Binh, 
ĐT: 0914010041, Email: binhnt.snnptnt@gialai.gov.vn  
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Chúc, ĐT: 0913463380, Email: chucnt.snnptnt@gialai.gov.vn  

 Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - TP. Pleiku - Gia Lai
            Điện thoại: 0269.3719497
           Fax: 0269.3872749    
           Email: cctlts.snnptnt@gialai.gov.vn

              
             
 Chức năng nghiệm vụ:

              + Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 17/6/2009
              + 
Quyết định số 570/QD-UBND  ngày 05/10/2015
 
II. Các đơn vị sự nghiệp:
1. Các trung tâm:

1.1. Trung tâm Khuyến nông.
Giám đốc: Trịnh Quốc Việt, 
ĐT: 0979270366, Email: hunglt.snnptnt@gialai.gov.vn  
Phó Giám đốc: Hoàng Thi Thơ, ĐT: 0944333334, Emai:
 
    Địa chỉ: 94 Phạm Văn Đồng  - TP. Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3823216                                       
           Fax: 0269.3827987                                                 
            Email: ttkn.snnptnt@gialai.gov.vn


            Chức năng nhiệm vụ
 
1.2. Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng.
Giám đốc: Phạm Cường, 
ĐT: 0979270366, Email: hunglt.snnptnt@gialai.gov.vn  
Phó Giám đốc: Tăng Văn Quang, ĐT: 0984552470
Phó Giám đốc: Mai Minh Tuấn, ĐT: 0905066167

 
    Địa chỉ: Thôn 3 Xã An Phú   - TP. Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3861240                                                                        
           Fax: : 0269.3755467                                                                                  
            Email: ttncgct.snnptnt@gialai.gov.vn


              Chức năng nhiệm vụ

1.3. Trung tâm Giống vật nuôi.
Giám đốc: Cao Nguyên Khanh, 
ĐT: 0979270366, Email: hunglt.snnptnt@gialai.gov.vn  
Phó Giám đốc: Lê Văn Vịnh, ĐT: 0979270366, Email: hunglt.snnptnt@gialai.gov.vn  
Phó Giám đốc: Trần Văn Thương, ĐT: 0902540219

 
    Địa chỉ: 08 Lữ Gia  - TP. Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3825133                                      
           Fax: 0269.3794133                                                 
            Email: ttgvn.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

 
Trung tâm Giống Thủy sản.
Giám đốc: Phạm Hữu Phước

 
    Địa chỉ: Xã Bình Giáo - huyện Chư Prông  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3501088                                      
           Fax:                                                 
            Email: ttgts.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ
 
2. Ban Quản lý rừng phòng hộ:

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ;

Trưởng ban:  Nguyễn Tất Thành, 
ĐT: 0935213338, Email: thanhnt.snnptnt@glaia.gov.vn
 Phó Trưởng ban:
                           - Nguyễn Thế Tuấn Kiệt, ĐT: 0984983965.
                            - Nguyễn Minh Đệ, ĐT: 0868455027

 
    Địa chỉ: Hòm thư 53 - Bưu điện trung tâm Pleiku   - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3877383                                     
           Fax:                                                 
            Email: bqlrphbacbienho.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ


 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai;

Trưởng ban: Nguyễn Trung Văn, ĐT 0982405931, Email: vannt.snnptnt@glaia.gov.vn
 Phó Trưởng ban:  
                             - Nguyễn Văn Thắng, ĐT: 0378957650
                             - Bùi Khắc Tuân, ĐT: 0964919179


 
    Địa chỉ: Thị Trấn Ia Kha - Ia Grai  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3844317                                                          
           Fax:                                               
            Email: bqlrphiagrai.snnptnt@gialai.gov.vn

 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê;

Trưởng ban: Phan Thanh Hải
ĐT 0377917799, Email: haipt.snnptnt@glaia.gov.vn
 Phó Trưởng ban: Lê Thái Hùng, ĐT: 0979270366
 Phó Trưởng ban: Phan Văn Đắc
    Địa chỉ: Thôn 4 -TT  Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3537066                                                            
           Fax:                                                 
            Email: bqlrphbacankhe.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ


 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang;

Trưởng ban: Nguyễn Văn Hùng
ĐT: 0983046443, Email: hungnv.snnptnt@glaia.gov.vn
 Phó Trưởng ban: 
                               - Đinh Xuân Tín, ĐT:0981786777
                                - Đặng Quang Tài, ĐT: 0982456781 
    Địa chỉ: Mang Yang   - Gia Lai
    Điện thoại: : 0269.3839040                                                                                   
           Fax: 0269.3839040                                                                
            Email: bqlrphmangyang.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ


 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra;

Trưởng ban: Nguyễn Văn Chín, 
ĐT 0979122777, Email: chinnv.snnptnt@glaia.gov.vn
 Phó Trưởng ban:
                       -   Hoàng Văn Tuấn
ĐT 0328599524, Email: tuanhv.snnptnt@glaia.gov.vn
                          - Đào Duy Thức, ĐT:0352760163

 
    Địa chỉ: Xã Hà Ra - Mang Yang  - Gia Lai
    Điện thoại: 02693895979                                        
           Fax: 0269.3895973                                              
            Email: bqlrphhara.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ


 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch;

Trưởng ban:  Nguyễn Anh Vũ, ĐT: 03822225777, Email: vuna.snnptnt@glaia.gov.vn
Phó Trưởng ban: 
                            - Phan Thị Kiều Hạnh, ĐT:0976000323
                            - Hoàng Thanh Trúc, ĐT: 0967628118 
    Địa chỉ: Xã Bình Giáo - Chư Prông  - Gia Lai
    Điện thoại:                                       
           Fax:                                                
            Email: bqlrphiapuch.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ


 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur;

Trưởng ban: Đinh Văn Khẩn, ĐT: 0963426677 
,Email: khandv.snnptnt@glaia.gov.vn
 Phó Trưởng ban:
                        +  Trà Văn Quý, ĐT: 0972346338 
,Email: quytv.snnptnt@glaia.gov.vn

                             +    Hoàng Vĩnh Thuận
 
    Địa chỉ: Thị trấn Chư Prông   - Chư Prông  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.6288130                                                                      
           Fax: 0269.6288130                                                                                
            Email: bqlrphiameur.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ


 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê;

Trưởng ban: Đinh Mạnh Phong, 
ĐT: 0986695523, Email: phongdm.snnptnt@glaia.gov.vn
 Phó Trưởng ban:
                            -  Vũ Thị Kim Thanh
ĐT: 0976206785, Email: thanhvtk.snnptnt@glaia.gov.vn
                              -  Phạm Hồng Công, ĐT: 0983350020

 
    Địa chỉ: Chư Sê  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3851120                                                             
           Fax:                                               
            Email: bqlrphchuse.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ


 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn;

 Trưởng ban: Nguyễn Văn Tường, 
ĐT: 0327889677, Email: tuongnv.snnptnt@glaia.gov.vn
 Phó Trưởng ban:
                            + Nguyễn Đức Trọng, ĐT: 0376073848, 
                           + Nguyễn Quang Trung

 
    Địa chỉ: Xã Nhơn Hoà - Chư Sê  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3850121                                                                       
           Fax:                                               
            Email: bqlrphnamphunhon.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ


 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai;

 Trưởng ban: 

 Phó Trưởng ban phụ trách: 
Phạm Đắc Vịnh, ĐT: 0988646079
 Phó Trưởng ban: Siu Khem, ĐT: 0373007229
                            
    Địa chỉ: Xã Ia AKe - Phú Thiện - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3855117                                                                      
           Fax:                                                 
            Email: bqlrphchuathai.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ


 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố;

Trưởng ban: Nay Ú, ĐT: 0984996159
Phó Trưởng bản:
                           - Nguyễn Văn Phước, ĐT: 0988153700, Email: phuocnv.snnptnt@glaia.gov.vn
                           - Nông Văn Thiện, ĐT: 0986430045

 
    Địa chỉ: Xã AmaRơn - Ia Pa  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3655024                                                                      
           Fax: 0269.3655582                                                                                    
            Email: bqlrphchumo.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ


 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Tul 

Trưởng ban: Vũ Văn Thảo, ĐT: 0968018475,
 Phó Trưởng ban: 
                             - Lê Đức Danh, ĐT: 0353835320, Email: danhld.snnptnt@glaia.gov.vn
                           - Đặng Hoàng Minh, ĐT: 0372852877 
    Địa chỉ: 417 Trần Hưng Đạo - Ayun Pa  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3657213                                                                       
           Fax: 0269.3657027                                                                              
            Email: bqlrphayunpa.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ, Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai;

Trưởng ban: Vũ Đức Dân
ĐT: 0978436949, Email: danvd.snnptnt@glaia.gov.vn
Phó Trưởng ban: 
                              - Nguyễn Minh Hòa, ĐT: 0989293292
                            - Rơ Ô Guối, ĐT: 0978051701


 
    Địa chỉ: Xã Ia RSai - Krông Pa - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3859294                                       
           Fax: 0269.3859294                                                                      
            Email: bqllrphiasai.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ


 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Xã Nam;

Phó Trưởng ban phụ trách: Nguyễn Thành Trung
ĐT: 09863272682, Email: hunglt.snnptnt@glaia.gov.vn
Phó Trưởng ban: Nguyễn Chí QuyếtĐT: 0979409611

Phó Trưởng ban: Vũ Anh Văn, ĐT: 0978365282
 
    Địa chỉ: Xã  Tơ Tung - KBang  - Gia Lai
    Điện thoại: :026938245269                                                                        
           Fax:                                                  
            Email: bqlrphxanam.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai;

Trưởng ban: Nguyễn Trường Hải, 
ĐT: 09140674590, Email: haint.snnptnt@glaia.gov.vn
Phó Trưởng ban:
                          -  Hồ Sỹ Cường
ĐT: 0947902459, Email: cuonghs.snnptnt@glaia.gov.vn
                            - Lê Công Toản, ĐT:0342933484

 
    Địa chỉ: Thị Trấn Ia Kha - Ia Grai  - Gia Lai
    Điện thoại:                                       
           Fax:                                                
            Email: bqlrphbaciagrai.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ


 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly;

Trưởng ban: Phạm Thành Phước
ĐT: 0913419399, Email: phuocpt.snnptnt@glaia.gov.vn
 Phó Trưởng ban: 
                             - Lê Công Huấn, ĐT: 0867076482
                             - Hà Thành Hải Hậu, ĐT:0984039072

 
    Địa chỉ: Xã Ia Ka - Chư  Păh  - Gia Lai
    Điện thoại: 02693845133                                                                      
           Fax:                                               
            Email: bqlrphialy.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ


 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh;

Trưởng ban: Nguyễn Văn Thành, 
ĐT: 0985751587, Email: thanhnv.snnptnt@glaia.gov.vn 
 Phó Trưởng ban: 

                                - Nguyễn Đình Vũ, ĐT: 0982427327
                              - Lê Đức Nhàn, ĐT: 0971762579 

 
    Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Chư  Păh   - Gia Lai
    Điện thoại: 02693794023                                                                                        
           Fax:                                               
            Email: bqlrphdongbacchupah.snnptnt@gialai.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ


 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội:
Trưởng ban: Phan Xuân Thọ
ĐT: 0979247599, Email: thopx.snnptnt@glaia.gov.vn
 Phó Trưởng ban:
                           - Lê Hữu Đạt
ĐT: 0979167961, Email: datlh.snnptnt@glaia.gov.vn
                           - 
Văn Đình Hải Luận, ĐT: 0964709678

 
    Địa chỉ: Xã Ya Hội - Đăk pơ  - Gia Lai
    Điện thoại: 02693222948                                      
           Fax:                                             
            Email: bqlrphyahoi.snnptnt@gialai.gov.vn

 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ:

Trưởng ban:  Lý Việt Nam, ĐT: 0988809481 Email: Namlv.snnptnt@glaia.gov.vn
Phó trưởng ban:
                        - Nguyễn Văn Đồng, ĐT: 0914270011, Email: dongnv.snnptnt@glaia.gov.vn
                          - Đặng Việt Dũng, ĐT: 0392730567 
    Địa chỉ: Làng Bi, xã Ia Dom, huyên Đức Cơ  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3846147                                     
           Fax:                                               
            Email: bqlrphducco.snnptnt@gialai.gov.vn

 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa;

Phó Trưởng ban phụ trách: Nguyễn Trọng Khải
Phó Trưởng ban: Lương Văn Đảng, ĐT:0395245900 
    Địa chỉ: Xã Hải Giang - Đăk Đoa  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3839013                                                                         
           Fax: 0269.3839013                                                                  
            Email: bqlrphdakdoa.snnptnt@gialai.gov.vn


            Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba:

Trưởng ban: Nguyễn Đình Sơn, ĐT: 0986008315
Phó Trưởng ban: 
                          + Nguyễn Văn Dương, ĐT:0984047676
                         + Nguyễn Quang Lâm

 
    Địa chỉ: Buôn HLiết - xã Chư Drăng - Krông Pa  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3839013                                                                         
           Fax: 0269.3839013                                                                  
            Email: bqlrphnamsongpa.snnptnt@gialai.gov.vn
          Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư răng
           
Giám đốc: Trịnh Viết Ty, 
ĐT: 0975292517, Email: hunglt.snnptnt@glaia.gov.vn
Phó Giám đốc: 
                                    - 
Nguyễn Văn Tứ, ĐT: 037 2735658
                                    - Nguyễn Hồng Quân, ĐT: 0973333776


 
    Địa chỉ: Số 04 Võ Thị Sáu - Thị trấn Ka Nak  - Kbang  - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3880092                                                                                                    
           Fax:                                                             
            Email: bqlrphkonchurang.snnptnt@gialai.gov.vn
III. Các Ban quản lý dự án đâu tư:

1. Ban Quản lý dự án Kfw10

Giám đốc: Vũ Ngọc An 
Phó Giám đốc: 
 
          Địa chỉ:  99 Phạm Văn Đồng, Tp. Plieu - Gia Lai
            Điện thoại:                                                                           
           Fax:                                                                   
           Email:  

 
         
          2. Ban Quản lý dự án VnSAT

Giám đốc: Đoàn Ngọc Có
Phó Giám đốc: Lê Quốc Tuấn
 
           Địa chỉ:  99 Phạm Văn Đồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
           Điện thoại:                                                                           
           Fax:                                                                   
            Email:  
 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.