cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

cctc-(1).jpg

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
 • BAN LÃNH ĐẠO
 •  
  • Ông: LƯU TRUNG NGHĨA 
  • Chức vụ: GIÁM ĐỐC
  • Điện thoại di động: 0979794097
  • Email: nghialt.snnptnt@gialai.gov.vn/nghiakinhte@yahoo.com
 •  
  • Ông: ĐOÀN NGỌC CÓ 
  • Chức vụ: PHÓ GIÁM ĐỐC
  • Điện thoại di động: 0905297904
  • Email: codn.vpub@gialai.gov.vn/ngocco72@gmail.com
  • Ông: NGUYỄN VĂN HOAN
  • Chức vụ: PHÓ GIÁM ĐỐC
  • Điện thoại cố định: 02693716979
  • Điện thoại di động: 0914170259
  • Email: hoannv.snnptnt@gialai.gov.vn
 •  
  • Ông: VŨ NGỌC AN
  • Chức vụ: PHÓ GIÁM ĐỐC
  • Điện thoại cố định: 02693823710
  • Email: anvn.snnptnt@gialai.gov.vn/an_snn@yahoo.com.vn
 
 • CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
  • PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
  • PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
  • THANH TRA SỞ
  • VĂN PHÒNG SỞ
  • PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
  • PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 
 • CÁC CHI CỤC, TRUNG TÂM TRỰC THUỘC
  • CHI CỤC PHÁT TRIỂN  NÔNG THÔN
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
  • CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
  • CHI CỤC KIỂM LÂM
  • CHI CỤC THỦY LỢI
  • TRUNG TÂM GIỐNG VẬT NUÔI
  • TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG
  • TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN
  • TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG
 
 • CÁC BAN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG 
      Danh sách tải tại đây

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.