cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

    I. Chức năng:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

    Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

    Trụ sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai đặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

    II. Nhiệm vụ, quyền hạn: Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai thực hiện theo quy định tại Điều 2 của Thông tư Liên tịch số
14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và các quy định của Pháp luật có liên quan. 

    Theo Quyết định 17/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Gia Lai  (tải Quyết định tại đây)

    III. Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở

    1.
Ông Đoàn Ngọc Có - Phó Giám đốc Sở
    Chỉ đạo chung, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, thanh tra, công tác quy hoạch ngành; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở; 
    Phụ trách: Phòng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Sở; Trung tâm Khuyến nông, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tài khoản của Văn phòng Sở. Sinh hoạt tại Văn phòng Sở.

   Giúp Giám đốc Sở tham mưu, triển khai, đôn đốc các nội dung công việc:Lĩnh vực Kế hoạch Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thủy sản.
    Phụ trách: Phòng Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản; Các Trung tâm: Giống vật nuôi, Nghiên cứu Giống cây trồng, Giống Thuỷ sản; Theo dõi các doanh nghiệp Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
    2. Ông Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở
    Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực Phát triển nông thôn, thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
    Phụ trách: Văn phòng Sở, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi; Theo dõi Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thuỷ lợi Gia Lai và 11 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và các doanh nghiệp Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tài khoản uỷ quyền của Văn phòng Sở.
   Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo triển khai Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020
    Phụ trách: Lực lượng Kiểm lâm tỉnh, các Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; Theo dõi Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

   
    

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.