cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC


CHUYÊN MỤC THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH GÂY HẠI CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
--------------~O~--------------


 
- BÁO CÁO: số 241/BC-CCTTBVTV ngày 15/6/2020 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gậy hại cây trồng từ ngày 15/5/2020 đến ngày 14/6/2020. Tải tại đây
 
- THÔNG BÁO: số 190/TB-CCTTBVTV ngày 14/5/2020 về  tình hình sâu bệnh từ ngày 14/4/2020 đến ngày 13/5/2020 và dự báo tình hình sâu bệnh từ ngày 14/5/2020 đến ngày 13/6/2020. Tải thông báo tại đây

- THÔNG BÁO: Số 147/TB-CCTTBVTV ngày 14/4/2020 về tình hình sâu bệnh từ ngày 14/3/2020 đến ngày 13/4/2020 và dự báo tình hình sâu bệnh từ ngày 14/4/2020 đến ngày 13/5/2020. Tải Thông báo tại đây

- THÔNG BÁO: Số 77/TB-CCTTBVTV ngày 13/3/2020 về tình hình sâu bệnh từ ngày 15/02/2020 đến ngày 13/3/2020 và dự báo tình hình sâu bệnh từ ngày 14/3/2020 đến ngày 15/4/2020. Tải Thông báo tại đây

- THÔNG BÁO: Số 11/TB-CCTTBVTV ngày 11/3/2020 về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng (từ ngày 04/3/2020 đến ngày 10/3/2020). Tải Thông báo tại đây

- THÔNG BÁO: Số 10/TB-CCTTBVTV ngày 04/3/2020 về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng (từ ngày 26/02/2020 đến ngày 03/3/2020). Tải Thông báo tại đây

- THÔNG BÁO: Số 11/TB-CCTTBVTV ngày 15/11/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tình hình sâu bệnh từ ngày 16/10/2019 đến 14/11/2019, Dự báo tình hình sâu bệnh từ ngày 15/11/2019 đến 15/12/2019 Tải Thông báo tại đây

- Báo cáo số 412/BC-CCTTBVTV ngày 27/11/18 của Chi cục Trồng trọt và BVTV Tổng kết tình hình sâu bệnh vụ Mùa năm 2018; Dự báo tình hình sâu bệnh vụ Đông-Xuân 2018-2019 và biện pháp chỉ đạo phòng trừ. Tải báo cáo tại đây

- THÔNG BÁO: Tình hình sâu bệnh từ ngày 16/5/2018 đến ngày 15/6/2018 và Dự báo tình hình sâu bệnh từ ngày 16/6/2018 đến ngày 15/7/2018. Tải Thông báo tại đây

- THÔNG BÁO: Tình hình sâu bệnh tháng 4 năm 2018 và dự báo tình hình sâu bệnh tháng 5 năm 2018. Tải Thông báo tại đây

- THÔNG BÁO: Tình hình sâu bệnh tháng 3 năm 2018 và dự báo tình hình sâu bệnh tháng 4 năm 2018. Tải Thông báo tại đây

- THÔNG BÁO: Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng (Từ ngày 07/3/2018 đến ngày 13/3/2018). Tải Thông báo tại đây

- THÔNG BÁO: Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng (Từ ngày 28/02/2018 đến ngày 06/3/2018). Tải Thông báo tại đây

- THÔNG BÁO: Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng (Từ ngày 24/01/2018 đến ngày 30/01/2018). Tải Thông báo tại đây

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.