cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC


CHUYÊN MỤC QUẢN LÝ GIỐNG CÂY TRỒNG
--------------~O~--------------


 
I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng được sản xuất kinh doanh

- Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia. Tải tại đây

- Quyết định số 4428/QĐ-BNN-TT ngày  09/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành quy trình tái canh cà phê chè

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. Tải văn bản tại đây

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
. Tải văn bản tại đây. Phụ lục kèm theo


II. VĂN BẢN CỦA TỈNH


- Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai

- Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 Ban hành danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tải văn bản tại đây

- Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 Về việc ban hành tiêu chí vườn ươm, quy trình chứng nhận vườn ươm và tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm của một số cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tải văn bản tại đây


- Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng viện nghiên cứu giống cây trồng công nghệ cao. Tải văn bản tại đây

- Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 19/9/2016 Về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tải văn bản tại đây

III. VĂN BẢN CỦA SỞ

​- Văn bản số 2583/SNNPTNT-CCTTBVTV ngày 30/9/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về phổ biến Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tải tại đây

- Văn bản số 387/SNNPTNT-CCTTBVTV ngày 24/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh cuối vụ đông xuân 2019-2020. Tải tại đây

- Văn bản số 1663/SNNPTNT-TTBVTV ngày 29/7/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phối hợp tuyên truyền phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng. Tải tại đây

- Văn bản số 1299/SNNPTNT-TTBVTV ngày 14/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phổ biến quy trình canh tác sắn, quy trình sản xuất giống sắn sạch bệnh khảm lá và quy trình tự để giống sắn sạch bệnh khảm lá.
           + Quy trình canh tác sắn, quy trình sản xuất giống sắn sạch bệnh khảm lá và quy trình tự sản xuất giống sắn sạch bệnh khảm lá. Tải
tại đây

- Văn bản số 1183/HD-SNNPTNT ngày 30/5/2019 về việc Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn ra hoa đậu trái và nuôi quả

-
Văn bản số 24/SNNPTNT-BVTV ngày 05/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại điều 

- Văn bản số 1823/SNNPTNT-BVTV ngày 26/9/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các giải pháp phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn trên địa bàn tỉnh

- Văn bản số 1822/SNNPTNT-BVTV ngày 26/9/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các giải pháp phòng chống bệnh trắng lá mía trên địa bàn tỉnh

- Văn bản số 1013/SNNPTNT-TTBVTV ngày 11/6/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn. Tải văn bản tại đây

- Văn bản số 987/SNNPTNT-CCTTBVTV ngày 07/6/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây hồ tiêu trong giai đoạn mùa mưa. Tải văn bản tại đây

- Văn bản số 911/SNNPTNT-CCKL ngày 30/5/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến trồng rừng. Tải văn bản tại đây

- Quyết định số 742/QĐ-SNNPTNT ngày 29/12/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Giấy chứng nhận công nhận cây hồ tiêu đầu dòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tải văn bản tại đây

- Quyết định số 682/QĐ-SNNPTNT ngày 19/12/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vv cấp Giấy chứng nhận vườn ươm giống cây cà phê đạt tiêu chuẩn. Tải văn bản tại đây

- Quyết định số 512/QĐ-SNNPTNT ngày 15/9/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vv cấp Giấy chứng nhận vườn ươm giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm đạt tiêu chuẩn. Tải văn bản tại đây

- Văn bản số 724/HD-SNNPTNT ngày 15/5/2017 Hướng dẫn trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản chanh dây. Tải văn bản tại đây

- Văn bản số 721/HD-SNNPTT ngày 12/5/2017 Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc hồ tiêu bền vững. Tải văn bản tại đây

- Quyết định số 170/QĐ-SNN ngày 21/4/2017 Về việc cấp Giấy chứng nhận vườn ươm cà phê đạt tiêu chuẩn tham gia Dự án VnSAT. Tải văn bản tại đây

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.