cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC


KÊ HOẠCH KHÔI PHỤC RỪNG BỀN VỮNG TỈNH GIA LAI


I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

- Quyết định số 1710/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/5/2019 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 19/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2030

- Văn bản số 10102/BNN-TCLN ngày 29/11/2016 về việc triển khai chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2017. Tải văn bản tại đây

- Văn bản số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020. Tải văn bản tại đây
 

II. VĂN BẢN CỦA TỈNH

- Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về Tổ chức thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng. Tải văn bản tại đây

- Thông báo số 27/TB-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về Kế hoạch trồng rừng năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Tải văn bản tại đây

- Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành đơn giá cây giống trồng rừng và một số định mức xây dựng đường ranh cản lửa rừng trồng. Tải văn bản tại đây

- Kế hoạch số 5113/KH-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về "các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020" trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tải văn bản tại đây

- Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về Phân bổ kinh phí thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vữngTải văn bản tại đây


 

III. VĂN BẢN CỦA SỞ

 - Văn bản sô 14/TB-SNNPTNT ngày 06/5/2019  về việc thông báo Kế hoạch trông rừng năm 2019 tải tại đây

- Văn bản số 988/SNNPTNT-CCKL ngày 21/6/2017 Vv thông báo cơ sở vườn ươm cung cấp giống trồng rừng. Tải văn bản tại đây

 
- Văn bản số 12/TB-SNN ngày 10/3/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai Về việc triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Tải văn bản tại đây

- Văn bản số 25/TTr-SNN ngày 21/02/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai đề nghị UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch trồng rừng năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Tải văn bản tại đây

- Văn bản số 23/TTr-SNN ngày 20/2/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai về việc giao kế hoạch trồng cây phân tán năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tải văn bản tại đây

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.