cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

LĨNH VỰC NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG


- Quyết định số 603/QĐ-SNNPTNT ngày 17/11/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Kế hoạch hành động duy trì bền vững công trình cấp nước tập trung nông thôn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2025. Tải tại đây

- Báo cáo số 193/BC-SNNPTNT ngày 09/6/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Kết quả các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017 tải tại đây

- Văn bản số 283/SNN-TL ngày 03/03/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v Gửi hồ sơ thẩm định Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn WB tỉnh Gia Lai tải tại đây

- Văn bản số 128/SNN-TL ngày 08/02/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn WB tải tại đây

- Quyết định 1445/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”, vay vốn WB tải tại đây

- Quyết định 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt Văn kiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn ngân hàng thế giới tải tại đây

- Văn kiện Chương trình “Mở Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn ngân hàng thế giới tải tại đây

- Phụ lục Văn kiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn ngân hàng thế giới tải tại đây

- Quyết định 3622/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/9/2015 về việc phê duyệt Sổ tay thực hiện Chương trình “Mở Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn ngân hàng thế giới tải tại đây

- Sổ tay thực hiện Chương trình “Mở Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn ngân hàng thế giới tải tại đây

 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.