cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC


TRANG THEO DÕI NHIỆM VỤ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIAO

*** TIẾN ĐỘ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA UBND TỈNH GIAO *** Truy cập tại đây


--> NHIỆM VỤ TRỄ HẠN, CHƯA HOÀN THÀNH QUÁ HẠN, CHƯA HOÀN THÀNH TRONG HẠN Tải tại đây* Đề nghị trưởng các phòng, chi cục trưởng các chi cục chỉ đạo kiểm tra thường xuyên báo về Văn phòng Sở (qua Ô. Hùng, số điện thoại 0989816121 hoăc email: hungtn.snnptnt@gialai.gov.vn) định kỳ vào ngày thứ năm hàng tuần.
 
I. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do ubnd tỉnh, chủ tịch ubnd tỉnh giao

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Văn bản


- Văn bản số 472/SNNPTNT-VP ngày 03/3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành tháng 02 năm 2020; nhiệm vụ giao trong tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh.
 

- Văn bản số 318/SNNPTNT-VP ngày 17/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về đôn đốc nhiệm vụ của UBND tỉnh giao quá hạn chưa hoàn thành.

- Văn bản số 890/SNNPTNT-VP ngày 24/4/2019 V/v đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh

- Văn bản số 677/SNNPTNT-VP ngày 26/4/2018 về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao

2. Biểu mẫu báo cáo

Biểu mẫu báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và PTNT (dành cho các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở) tải tại đây
 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Báo cáo UBND tỉnh


- Văn bản số 2231/SNNPTNT-VP ngày 18/12/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vv tiến độ thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh (từ ngày 01/01-14/12/2017)

- Văn bản số 385/SNNPTNT-VP ngày 14/3/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vv tiến độ thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh (Quý I/2018)

- Văn bản số 2231/SNNPTNT-VP ngày 18/12/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vv tiến độ thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh (từ ngày 01/01-14/12/2017)

- Văn bản số 1532/SNNPTNT-VP ngày 08/9/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vv tiến độ thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh (từ ngày 01/01-31/8/2017)

- Văn bản số 928/SNNPTNT-VP ngày 13/6/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vv tiến độ thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh (từ ngày Quý II/2017)

- Văn bản số 861/SNNPTNT-VP ngày 14/3/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vv tiến độ thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh (từ ngày 01/01-31/5/2017)

- Văn bản số 337/SNN-VP ngày 14/3/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vv tiến độ thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh (Quý I/2017)

- Văn bản số 227/SNN-VP ngày 22/02/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vv tiến độ thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh (từ ngày 01/01-22/02/2017)
 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.