cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

498/GM-VP - 23/9/2021 - Văn phòng UBND tỉnh.
498/GM-VP - 23/9/2021 - Văn phòng UBND tỉnh.

Tài liệu họp lúc 8h00 ngày 25/9/2021 theo Giấy mời số 498/GM-VP ngày 23/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh. Tham gia Diễn đàn trực tuyến kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên năm 2021.

1354//KH-UBND - 18/9/2021 - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
1354//KH-UBND - 18/9/2021 - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

1354//KH-UBND - 18/9/2021 - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Kế hoạch tổ chức gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh...

480/GM-VPUB - 14/9/2021 - Văn Phòng UBND tỉnh
480/GM-VPUB - 14/9/2021 - Văn Phòng UBND tỉnh

480/GM-VPUB - 14/9/2021 - Văn Phòng UBND tỉnh Mời họp nghe báo cáo về Khu LNUDCNC Mang Yang. 14h 15/9/2021 tại UBND tỉnh
 Nội dung giấy mời...

285/GM-SNNPTNT - 06/9/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
285/GM-SNNPTNT - 06/9/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

285/GM-SNNPTNT - 06/9/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khẩn
GM: tham dự cuộc họp trực tuyến thống nhất xử lý vướng mắc của Công ty cổ...

Tài liệu phục vụ họp trực tuyến về xây dựng dự thảo Nghị quyết và Đ...
Tài liệu phục vụ họp trực tuyến về xây dựng dự thảo Nghị quyết và Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững

Tài liệu phục vụ họp trực tuyến về xây dựng dự thảo Nghị quyết và Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững

Nội dung Công văn:

281/GM-SNNPTNT - 30/8/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
281/GM-SNNPTNT - 30/8/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

281/GM-SNNPTNT - 30/8/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
GIẤY MỜI Hội nghị trực tuyến công bố kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng...

453/GM-VP - 30/8/2021 - Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai
453/GM-VP - 30/8/2021 - Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

453/GM-VP - 29/7/2021 - Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai
GIẤY MỜI Tham dự cuộc họp trực tuyến để nghe báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện...

496-CV/TU - 24/8/2021 - Tỉnh ủy Gia Lai - Mời dự Hội nghị trực tuyế...
496-CV/TU - 24/8/2021 - Tỉnh ủy Gia Lai - Mời dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU, ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


496-CV/TU - 24/8/2021 - Tỉnh ủy Gia Lai - Mời dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU, ngày 30 tháng 6...

273/GM-SNNPTNT - 19/8/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
273/GM-SNNPTNT - 19/8/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khẩn GM: Hội nghị Sơ kết công tác tháng 8/2021, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2021 họp lúc 8h00' ngày 20/8/2021 tại B2

273/GM-SNNPTNT - 19/8/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khẩn
GM: Hội nghị Sơ kết công tác tháng 8/2021, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2021...

274/GM-SNNPTNT - 19/8/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
274/GM-SNNPTNT - 19/8/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

274/GM-SNNPTNT - 19/8/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
GM: Tập huấn cách sử dụng bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch thích ứng với biến...

261/GM-SNNPTNT - 11/8/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
261/GM-SNNPTNT - 11/8/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

261/GM-SNNPTNT - 11/8/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
GM: V/v góp ý dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời đề xuất dự kiến mục...

252/GM-SNNPTNT - 03/8/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
252/GM-SNNPTNT - 03/8/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

252/GM-SNNPTNT - 03/8/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
GM: v/v tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên...

244/GM-SNNPTNT - 28/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
244/GM-SNNPTNT - 28/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

244/GM-SNNPTNT - 28/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
GM: họp trực tuyến về bàn giải pháp nâng cao chỉ số công tác cải cách hành chính...

245/GM-SNNPTNT - 29/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
245/GM-SNNPTNT - 29/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

245/GM-SNNPTNT - 29/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
GM: Họp triển khai công tác trồng rừng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trồng...

235/GM-SNNPTNT - 19/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
235/GM-SNNPTNT - 19/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gm:hội thảo về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (wb8) năm 2021 họp lúc 8h30' ngày 20/7/2021 tại nguyễn tất thành

235/GM-SNNPTNT - 19/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
GM:hội thảo về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (wb8) năm 2021 họp...

237/GM-SNNPTNT - 19/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
237/GM-SNNPTNT - 19/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

237/GM-SNNPTNT - 19/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
GM: họp về việc đảm bảo vận hành an toàn tuyến đường dây điện 35kv xã ia kreng...

236/GM-SNNPTNT - 19/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
236/GM-SNNPTNT - 19/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

236/GM-SNNPTNT - 19/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
GM: hội thảo về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện dự...

219/GM-SNNPTNT - 12/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
219/GM-SNNPTNT - 12/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. khẩn gm: v/v vướng mắc tiền thuê đất dự án chuyển đất rừng nghèo sang trồng cây cao su tại huyện chư pưh của công ty cổ phần tập đoàn đức long gia lai họp lúc 14h00' ngày 13/7/2021 tại ht lớlúc 14h00' ngày 13/7/2021 tại hội trường lớn

219/GM-SNNPTNT - 12/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn
GM: v/v vướng mắc tiền thuê đất dự án chuyển đất rừng nghèo sang trồng cây cao su tại huyện Chư Pưh của công ty cổ phần tập...

218/GM-SNNPTNT - 09/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
218/GM-SNNPTNT - 09/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Lúc 8h00' ngày 13/7/2021

218/GM-SNNPTNT - 09/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn
GM: về việc kiểm tra thực địa, xác định cụ thể hiện trạng đất rừng trong...

217/GM-SNNPTNT - 09/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
217/GM-SNNPTNT - 09/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Họp 14h00' ngày 13/7/2021 tại b2

217/GM-SNNPTNT - 09/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
GM: họp đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại cống qua đường vào làng...

213/GM-SNNPTNT - 06/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
213/GM-SNNPTNT - 06/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gm: về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

213/GM-SNNPTNT - 06/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò
- Nội dung giấy mời:

214/GM-SNNPTNT - 06/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
214/GM-SNNPTNT - 06/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Làm việc về phát triển tiềm năng nuôi cá Chình trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

213/GM-SNNPTNT - 06/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Làm việc về phát triển tiềm năng nuôi cá Chình trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Thời gian:

197/GM-SNNPTNT - 23/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
197/GM-SNNPTNT - 23/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham gia “diễn đàn đổi mới sáng tạo tại tây nguyên”

197/GM-SNNPTNT - 23/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham gia “diễn đàn đổi mới sáng tạo tại tây nguyên”  họp lúc 14h00' ngày 25/6/2021 tại B3
- Nội dung giấy...

285/GM-VPUB - 22/6/2021 - Văn Phòng UBND tỉnh. Họp trực tuyến nghe ...
285/GM-VPUB - 22/6/2021 - Văn Phòng UBND tỉnh. Họp trực tuyến nghe Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng và kết quả xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh. Lúc 08h ngày 24/6/2021 tại UBND tỉnh.

285/GM-VPUB - 22/6/2021 - Văn Phòng UBND tỉnh. Họp trực tuyến để nghe Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị tư vấn báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại...

196/GM-SNNPTNT - 21/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
196/GM-SNNPTNT - 21/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự hội nghị “phát triển sản xuất hồ tiêu bền vững theo chuỗi giá trị” trên địa bàn tỉnh năm 2021

196/GM-SNNPTNT - 21/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự hội nghị “phát triển sản xuất hồ tiêu bền vững theo chuỗi giá trị” trên địa bàn tỉnh năm 2021 lv lúc 8h30'...

192/GM-SNNPTNT - 16/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
192/GM-SNNPTNT - 16/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp triển khai xây dựng chuỗi liên kết với tập đoàn lộc trời năm 2021

192/GM-SNNPTNT - 16/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp triển khai xây dựng chuỗi liên kết với tập đoàn lộc trời năm 2021

191/GM-SNNPTNT - 16/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
191/GM-SNNPTNT - 16/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp thẩm định kế hoạch khuyến nông địa phương năm 2021

191/GM-SNNPTNT - 16/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp thẩm định kế hoạch khuyến nông địa phương năm 2021

189/GM-SNNPTNT - 16/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
189/GM-SNNPTNT - 16/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc họp bàn công tác mua vắc xin tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh năm 2021

189/GM-SNNPTNT - 16/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc họp bàn công tác mua vắc xin tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh năm 2021

184/GM-SNNPTNT - 14/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
184/GM-SNNPTNT - 14/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về việc triển khai điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

184/GM-SNNPTNT - 14/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  Về việc triển khai điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

185/GM-SNNPTNT - 14/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
185/GM-SNNPTNT - 14/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về việc triển khai các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh gia lai

185/GM-SNNPTNT - 14/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  Về việc triển khai các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh gia lai 

180/GM-SNNPTNT - 12/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
180/GM-SNNPTNT - 12/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về việc thẩm định đề cương và dự toán đề án phát triển sản xuất giống cây trồng nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

180/GM-SNNPTNT - 12/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về việc thẩm định đề cương và dự toán đề án phát triển sản xuất giống cây trồng nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến...

Giấy mời số 177/GM-SNNPTNT ngày 11/6/2021 Họp triển khai Kế hoạch t...
Giấy mời số 177/GM-SNNPTNT ngày 11/6/2021 Họp triển khai Kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở và các đơn vị trực thuộc Sở

Giấy mời số 177/GM-SNNPTNT ngày 11/6/2021 Họp triển khai Kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở và các đơn vị trực thuộc Sở...

Giấy mời số 173/GM-SNNPTNT - 09/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát tri...
Giấy mời số 173/GM-SNNPTNT - 09/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về việc đầu tư xây dựng công trình: cống thoát nước ngang đường quản lý kênh n11 tại km1+373-thủy lợi ia mlá

Về việc đầu tư xây dựng công trình: cống thoát nước ngang đường quản lý kênh n11 tại km1+373-thủy lợi ia mlá. Họp lúc 15h00' ngày 11/6/2021 tại b2...

174/GM-SNNPTNT - 09/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
174/GM-SNNPTNT - 09/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về việc thẩm định phương án di thực cây thông trong quá trình triển khai thực hiện dự án sân golf đak đoa

Về việc thẩm định phương án di thực cây thông trong quá trình triển khai thực hiện dự án sân golf đak đoa họp lúc 8h30' ngày 11/6/2021 tại b2...

Giấy mời số 172/GM-SNNPTNT ngày 09/6/2021 kiểm tra hiện trường việc...
Giấy mời số 172/GM-SNNPTNT ngày 09/6/2021 kiểm tra hiện trường việc khai thác rừng trồng Thông của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ka Nák, huyện Kbang

Kiểm tra hiện trường việc khai thác rừng trồng Thông của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ka Nák, huyện Kbang lúc 9h00' ngày 11/6/2021 
Địa điểm...

Giấy mời số 169/GM – SNNPTNT ngày 03/6/2021 Về việc họp đề xuất sử ...
Giấy mời số 169/GM – SNNPTNT ngày 03/6/2021 Về việc họp đề xuất sử dụng kinh phí đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng thế giới

Về việc họp đề xuất sử dụng kinh phí đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng thế giới

Giấy mời 166/GM-SNNPTNT ngày 02/6/2021 về việc họp thẩm định đề án ...
Giấy mời 166/GM-SNNPTNT ngày 02/6/2021 về việc họp thẩm định đề án khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao b.a.t smartforest tại xã ayun và xã đăk ta ley, huyện mang yang, tỉnh gia lai của công ty cổ phần b.a.t smartforest họp lúc 8h00' ngày 04/6/2021 tại b2

Về việc họp thẩm định đề án khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao b.a.t smartforest tại xã ayun và xã đăk ta ley, huyện mang yang, tỉnh gia lai của công ty cổ phần b.a.t smartforest họp lúc 8h00' ngày 04...

Giấy mời dự Họp lấy ý kiến Dự thảo Chương trình Khuyến nông địa phư...
Giấy mời dự Họp lấy ý kiến Dự thảo Chương trình Khuyến nông địa phương giai đoạn 2021-2025. Lúc 14h00' ngày 31/3/2021 tại Hội trường Lớn

Giấy mời số 89/GM-SNNPTNT ngày 29/3/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Họp lấy ý kiến Dự thảo Khuyến nông địa phương giai đoạn 2021-2025. Lúc...

Họp hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữ...
Họp hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Lộc Trời họp lúc 14h00' ngày 03/3/2021 tại B2

Giấy mời số 55/GM-SNNPTNT ngày 01/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Lộc Trời họp lúc...

Họp làm việc thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các giải phá...
Họp làm việc thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp giải cứu nông sản, vận chuyển hàng hóa nông sản nông nghiệp tại các vùng dịch lúc 08h30’ ngày 02/02/2021 tại Hội trường lớn Sở Nông nghiệp và PTNT

Họp làm việc thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp giải cứu nông sản, vận chuyển hàng hóa nông sản nông nghiệp tại các vùng dịch lúc 08h30’ ngày 02/02/2021 tại Hội trường lớn Sở Nông nghiệp và PTNT
...

Giấy mời số 26/GM-SNNPTNT Dự Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và...
Giấy mời số 26/GM-SNNPTNT Dự Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020 lúc 13h00' ngày 28/01/2021 tại Phòng Họp trực tuyến HT 2/9

* Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT lúc 13h00' ngày 28/01/2021 tại Phòng Họp trực tuyến HT 2/9:

- Nội dung Giấy mời:

Giấy mời số 22/GM-SNNPTNT Họp thống nhất kế hoạch triển khai thực h...
Giấy mời số 22/GM-SNNPTNT Họp thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng Đề án Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai họp lúc 14h00' ngày 20/01/2021 tại B2 - Sở

22/GM-SNNPTNT - 19/01/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Họp thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng Đề án Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai hojp lúc...

Giấy mời Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Rà soát hiện trạng rừng...
Giấy mời Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh lại 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai họp lúc 15h00' ngày 19/01/2021 tại B2 Sở

Giấy mời số 20/GM-SNNPTNT - 19/01/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn GM: Giấy mời Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh lại 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai họp...

Giấy mời dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2020 và triển khai kế ...
Giấy mời dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Nông nghiệp và PTNT lúc 13h30 ngày 24/12/2020 tại UBND tỉnh

Giấy mời dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Nông nghiệp và...

Giấy mời họp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong côn...
Giấy mời họp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác Cải cách hành chính năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lúc 14h00 ngày 06/5/2020 tại Phòng họp B2 Sở Nông nghiệp và PTNT

Giấy mời họp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác Cải cách hành chính năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lúc 14h00 ngày 06/5/2020 tại Phòng họp B2 Sở Nông nghiệp và PTNT

Giấy mời họp về tác động trong việc quản lý, bảo vệ rừng tuyến đườn...
Giấy mời họp về tác động trong việc quản lý, bảo vệ rừng tuyến đường từ xã Hà Đông - Đak Đoa đi qua xã Kon Pne - Kbang lúc 14h00 ngày 23/4/2020 tại phòng họp B2 Sở NNPTNT

Giấy mời họp về tác động trong việc quản lý, bảo vệ rừng tuyến đường từ xã Hà Đông - Đak Đoa đi qua xã Kon Pne - Kbang lúc 14h00 ngày 23/4/2020 tại phòng họp B2 Sở NNPTNT

Giấy mời Họp trực tuyến về phòng, chống dịch Covid-19 lúc 14h00 ngà...
Giấy mời Họp trực tuyến về phòng, chống dịch Covid-19 lúc 14h00 ngày 14/4/2020 tại UBND tỉnh

Giấy mời Họp trực tuyến về phòng, chống dịch Covid-19 lúc 14h00 ngày 14/4/2020 tại UBND tỉnh

Giấy mời dự khai mạc kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên c...
Giấy mời dự khai mạc kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ hạng IV lên hạng III, lúc 13h00 ngày 27/3/2020 tại Hội trường lớn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giấy mời dự khai mạc kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ hạng IV lên hạng III, lúc 13h00 ngày 27/3/2020 tại Hội trường lớn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giấy mời Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề...
Giấy mời Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020" lúc 08h00 ngày 18/3/2020 tại UBND tỉnh

Giấy mời Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020" lúc 08h00 ngày 18/3/2020 tại UBND tỉnh

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong...
Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, lúc 13h50 ngày 12/3/2020 tại UBND tỉnh

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, lúc 13h50 ngày 12/3/2020 tại UBND...

Giấy mời làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh lúc 08h00 ngày 11/3/2020 t...
Giấy mời làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh lúc 08h00 ngày 11/3/2020 tại Phòng họp B2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giấy mời số 68/GM-SNNPTNT ngày 10/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lãnh đạo UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở và một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc về hoạt động ngành, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực...

Thông báo hoãn tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Kế hoạch số 29...
Thông báo hoãn tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Kế hoạch số 2932/KH-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo hoãn cuộc họp theo Giấy mời số 48/GM-SNNPTNT ngày 18/02/2020 về mời các đơn vị tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch số 2932/KH-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về việc bố trí vùng...

Giấy mời Họp Hội đồng thẩm định Chương trình khuyến nông địa phương...
Giấy mời Họp Hội đồng thẩm định Chương trình khuyến nông địa phương 5 năm giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lúc 08h00, ngày 24/12/2019 tại phòng họp B2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giấy mời số 342/GM-SNNPTNT ngày 20/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Họp Hội đồng thẩm định Chương trình khuyến nông địa phương 5 năm giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lúc...

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế ...
Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lúc 13h45', ngày 23/12/2019 tại UBND tỉnh

Giấy mời số 144/GM-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển...

Giấy mời số 325/GM-SNNPTNT Làm việc lúc 09h00 ngày 19/12/2019 tại t...
Giấy mời số 325/GM-SNNPTNT Làm việc lúc 09h00 ngày 19/12/2019 tại trụ sở UBND xã Kông Bờ La - huyện Kbang

Giấy mời số 325/GM-SNNPTNT ngày 16/12/2019 làm việc với xã Kông Bờ La – huyện Kbang để khảo sát, nắm bắt tình hình và hỗ trợ giúp xã thực hiện tiêu chí nông thôn mới.

Giấy mời số 205/GM-SNNPTNT Họp lúc 8h00' ngày 29/11/2019 tại phòng ...
Giấy mời số 205/GM-SNNPTNT Họp lúc 8h00' ngày 29/11/2019 tại phòng họp B3 - Sở

Giấy mời số 305/GM-SNNPTNT ngày 27/11/2019  Họp về việc điều chỉnh Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn:

Tải

Giấy mời số 302/GM-SNNPTNT Dự tập huấn lúc 8h00' ngày 08/12/2019 tạ...
Giấy mời số 302/GM-SNNPTNT Dự tập huấn lúc 8h00' ngày 08/12/2019 tại Khách sạn Pleiku

Giấy mời số 302/GM-SNNPTNT ngày 25/11/2019 tham dự tập huấn kỹ thuật trực quan công nghệ tưới nhỏ giọt Israel tải

Giấy mời số 300/GM-SNNPTNT Họp lúc 14h00' ngày 27/11/2019 tại phòng...
Giấy mời số 300/GM-SNNPTNT Họp lúc 14h00' ngày 27/11/2019 tại phòng họp B2 Sở

Giấy mời số 300/GM-SNNPTNT ngày  22/11/2019  Hội đồng xét tuyển viên chức thành lập các Ban giúp việc tải

Giấy mời số 298/GM-SNNPTNT Họp lúc 14h00' ngày 20/11/2019 tại phòng...
Giấy mời số 298/GM-SNNPTNT Họp lúc 14h00' ngày 20/11/2019 tại phòng họp B2 Sở

Giấy mời họp thống nhất các nội dung liên quan tới Dự án Hợp tác liên kết tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất cho các hộ nghèo xã H’Bông, huyện Chư Sê 

Default news teaser image
Giấy mời số 243/GM-SNNPTNT ngày 20/9/2019

Làm việc với đoàn khảo sát của Trường Đại học Luật Hà Nội

Tải Giấy mời 243/GM-SNNPTNT


Default news teaser image
Giấy mời số 215/GM-SNNPTNT ngày 26/8/2019

Dự họp nghe báo cáo tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và đề xuất tiếp tục triển khai cấp bách đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Giấy mời số 212/GM-SNNPTNT ngày 20/8/2019

Lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn

Default news teaser image
Giấy mời số 209/GM-SNNPTNT ngày 15/8/2019

cuộc họp thống nhất nội dung dự thảo Đề cương nhiệm vụ và dự toán xây dựng Đề án Bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Default news teaser image
Giấy mời số 210/GM-SNNPTNT ngày 15/8/2019

Kiểm tra hiện trạng tuyến đường Công ty cổ phần Việt Á đề nghị được sửa chữa và mở đường để khai thác rừng trồng tại xã Ia Rsai, huyện Krông Pa


Default news teaser image
Giấy mời số 211/GM-SNNPTNT ngày 15/8/2019

Vv tham dự Hội thảo " Gia Lai với Văn hóa thưởng thức cà phê"

211/GM-SNNPTNT

Default news teaser image
Giấy mời số 204/GM-SNNPTNT ngày 13/8/2019

Lấy ý kiến xây dựng kế hoạch thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn WB tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Giấy mời số 205/GM-SNNPTNT ngày 13/8/2019

Về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ảnh việc khai thác rừng trái pháp luật tại vùng giáp ranh giữa huyện Kông Chro và huyện Ia Pa


Default news teaser image
Giấy mời số 206/GM-SNNPTNT ngày 13/8/2019

Dự Hội nghị đánh giá tình hình triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn WB


Default news teaser image
Giấy mời số 207/GM-SNNPTNT ngày 13/8/2019

Về việc đề xuất, giới thiệu và lựa chọn nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn

Default news teaser image
Giấy mời số 208/GM-SNNPTNT ngày 13/8/2019

V/v họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình Giảm nghèo bền vững và Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Gia Lai

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG 5 NĂM  GIAI ĐOẠN 2019-2023 TRÊN...
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2019-2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2019-2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Tải

Default news teaser image
Giấy mời số 202/GM-SNNPTNT ngày 12/8/2019

V/v họp bàn phương án triển khai thực hiện Dự án phát triển chuỗi giá trị sản xuất rau quả phục vụ chế biến công nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn

Default news teaser image
Giấy mời số 201/GM-SNNPTNT ngày 8/8/2019

Họp thẩm tra phương án tự chủ tài chính của Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng và Trung tâm Giống vật nuôi

201...

Default news teaser image
Giấy mời số 200/GM-SNNPTNT ngày 7/8/2019

Dự Hội nghị thông báo dự thảo biên ban kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất nông lâm nghiệp và đô thị giai đoạn 2014-2018 của Sở

Default news teaser image
Giấy mời số 168/GM-SNNPTNT ngày 04/7/2019

Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre về nhu cầu sản xuất giống cây ăn quả.

168/GM...

Default news teaser image
Giấy mời số 162/GM-SNNPTNT ngày 01/7/2019

Về việc kiểm tra thực tế kết quả trồng rừng tập trung năm 2018 tại huyện Krông Pa

162/GM-SNNPTNT

Default news teaser image
Giấy mời số 163/GM-SNNPTNT ngày 01/7/2019

Họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch trồng tái canh cà phê giai đoạn 2016 – 2018 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2020.


Default news teaser image
Giấy mời số 164/GM-SNNPTNT ngày 01/7/2019

Họp thống số liệu hồ tiêu bị thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài khác thường năm 2018.

164/GM-SNNPTNT...

Default news teaser image
Giấy mời số 165/GM-SNNPTNT ngày 01/7/2019

Kiểm tra thực tế tình hình hư hỏng các hạng mục kênh và công trình trên kênh thuộc công trình Thuỷ lợi Ia Mlah huyện Krông Pa theo Báo cáo số 325/BC-KTTL ngày 28/6/2019 của Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Gia Lai.


Default news teaser image
Giấy mời số 166/GM-SNNPTNT ngày 01/7/2019

Họp bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và phát triển, đảm bảo vùng nguyên liệu cho các nhà máy của Công ty TNHH MTV XNK rau quả Doveco Gia Lai hoạt động.

Default news teaser image
Giấy mời số 161/GM-SNNPTNT ngày 28/6/2019

Về việc xác định nguyên nhân cây Thông trồng bị chết tại khu vực Lâm viên Biển hồ do BQL. RPH Bắc Biển Hồ quản lý


Default news teaser image
Giấy mời số 160/GM-SNNPTNT ngày 27/6/2019

Họp Kiểm điểm Lãnh đạo Sở.

160/GM-SNNPTNT

Default news teaser image
Giấy mời số 158/GM-SNNPTNT ngày 26/6/2019

Kiểm tra kết quả khảo sát khu vực xin thực hiện dự án trồng rừng sản xuất tại xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

158...

Default news teaser image
Giấy mời số 159/GM-SNNPTNT ngày 26/6/2019

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

159/GM-SNNPTNT

Default news teaser image
Giấy mời số 156/GM-SNNPTNT ngày 25/6/2019

Họp bàn giải pháp đẩy mạnh việc xây dựng chỉ dẫn địa lý các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai.

156/GM...

Default news teaser image
Giấy mời số 157/GM-SNNPTNT ngày 25/6/2019

Họp thống nhất tham mưu, đề xuất UBND tỉnh việc xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững .

157/GM-SNNPTNT

Default news teaser image
Giấy mời số 155/GM-SNNPTNT ngày 24/6/2019 (Họp lúc 14h00' ngày 26/6/2019 tại Chi cục Phát triển nông thôn Gia Lai)

V/v thống nhất nội dung đề xuất UBND tỉnh kêu gọi hỗ trợ kinh phí để xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Kbang

Tải Giấy mời

Default news teaser image
Giấy mời số 153/GM-SNNPTNT ngày 21/6/2019 (Họp lúc 13h30' ngày 27/6/2019 tại Sở)

Về việc tham gia Hội thảo góp ý Đề án sắp xếp, kiện toàn lại các công ty TNHH MTV lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải Giấy mời

Default news teaser image
Giấy mời số 150/GM-SNNPTNT ngày 18/6/2019 (Họp lúc 8h30' ngày 21/6/2019 tại Sở)

Họp triển khai nhiệm vụ thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh về việc “Ban hành đơn giá đền bù cây cối, hoa màu trên địa bàn tỉnh”
Tải Giấy mời

Default news teaser image
Giấy mời số 151/GM-SNNPTNT ngày 20/6/2019 (Họp lúc 8h00' ngày 21/6/2019 tại UBND tinh)

Dự Hội nghị của UBND tỉnh Gia Lai nghe dự thảo NQ của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển sản xuất rau, hoa, quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Tải Giấy mời

Giấy mời số 146/GM-SNNPTNT ngày 12/6/2019 (Họp lúc 14h00' ngày 17/6...
Giấy mời số 146/GM-SNNPTNT ngày 12/6/2019 (Họp lúc 14h00' ngày 17/6/2019 tại Sở)

Giấy mời số 146/GM-SNNPTNT ngày12/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Họp thẩm định thiết kế và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Giống vật nuôi về việc trồng mới đồng cỏ thâm...

Giấy mời số 144/GM-SNNPTNT ngày  12/6/2019 (Họp lúc 8h00' ngày 14/6...
Giấy mời số 144/GM-SNNPTNT ngày 12/6/2019 (Họp lúc 8h00' ngày 14/6/2019 tại Sở)

Giấy mời số 144/GM-SNNPTNT ngày 12/6/2019 mời làm việc với Đoàn giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về “hiệu quả đầu tư, quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh...

Giấy mời số 145/GM-SNNPTNT ngày 12/6/2019 (Họp lúc  14h00' ngày 18/...
Giấy mời số 145/GM-SNNPTNT ngày 12/6/2019 (Họp lúc 14h00' ngày 18/6/2019 tại Sở)

Giấy mời số 145/GM-SNNPTNT - 12/6/2019 Họp xác định đơn giá vật liệu đất đắp phục vụ thi công xây dựng Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn cụm công trình thủy lợi Trạm bơm điện Tân Hội, An Quý và hồ Hà Tam huyện Đak...

Giấy mời số 141/GM-SNNPTNT ngày 10/6/2019 ( Kiểm tra thực tế tại hu...
Giấy mời số 141/GM-SNNPTNT ngày 10/6/2019 ( Kiểm tra thực tế tại huyện Chư Puh lúc 8h00' ngày 13/6/2019)

Giấy mời số 141/GM-SNNPTNT ngày 10/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc Kiểm tra hiện trạng diện tích Hợp tác xã Tuấn Dũng đề xuất đầu tư trồng rừng sản xuất tại các tiểu khu...

Default news teaser image
Giấy mời số 170/GM-VP ngày 07/6/2019 (Họp lúc 13h30' ngày 10/6/2019 tại UBND tỉnh)

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác PCTT và TKCN năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải Giấy mời tại đây

Default news teaser image
Giấy mời số 140/GM-SNNPTNT ngày 6/6/2019 (Họp lúc 8h00' ngày 07/6/2019 tại Sở))

Họp đề xuất bàn giao các công trình hồ, đập do Tổng công ty Cà phê Việt Nam quản lý về cho địa phương.

Tải Giấy mời

Giấy mời số 155/GM-VP Họp trực tuyến lúc 13h30' ngày 27/5/2019 tại ...
Giấy mời số 155/GM-VP Họp trực tuyến lúc 13h30' ngày 27/5/2019 tại Phòng họp trực tuyến tầng 3 - UBND tỉnh


Giấy mời Họp trực tuyến triển khai cấp bách công tác phòng, chống bệnh  Dịch tả Lợn Châu Phi:

- Tải Giấy mời T

Default news teaser image
Giấy mời số 112/GM-SNNPTNT ngày 03/5/2019 (Họp lúc 08h00 ngày 06/5/2019 tại B2)

Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

Tải Giấy mời tại đây

...

Default news teaser image
Giấy mời số 101/GM-SNNPTNT ngày 23/4/2019 (Họp lúc 15h00 ngày 25/4/2019 tại B2)

Về việc thống nhất Chương trình thăm quan học tập mô hình trồng xen cây Sầu riêng, Hồ tiêu, Cà phê

Tải Giấy mời tại...

Default news teaser image
Giấy mời số 105/GM-SNNPTNT ngày 25/4/2019 (Họp lúc 08h00 ngày 03/5/2019 tại B2)

Họp bàn thống nhất nội dung tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Tải Giấy mời

Default news teaser image
Giấy mời số 103/GM-SNNPTNT ngày 24/4/2019 (Họp lúc 08h00 ngày 26/4/2019 tại B2)

Họp bàn xử lý các vướng mắc khi thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh

Tải Giấy mời tại...

Giấy mời số 101/GM-SNNPTNT ngày 23/4/2019 (Họp lúc 08h00 ngày 25/4/...
Giấy mời số 101/GM-SNNPTNT ngày 23/4/2019 (Họp lúc 08h00 ngày 25/4/2019 tại B2)

Về việc phân công nhiệm vụ trong công tác quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí trồng rừng hàng năm

Tải Giấy mời tại...

Giấy mời số 102/GM-SNNPTNT ngày 23/4/2019 (Họp lúc 08h00 ngày 24/4/...
Giấy mời số 102/GM-SNNPTNT ngày 23/4/2019 (Họp lúc 08h00 ngày 24/4/2019 tại B2)

Về việc xác định hình thức ban hành quyết định Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh

Tải Giấy mời tại đây...

Giấy mời số 98/GM-SNNPTNT ngày 22/4/2019 (Họp lúc 15h00 ngày 24/4/2...
Giấy mời số 98/GM-SNNPTNT ngày 22/4/2019 (Họp lúc 15h00 ngày 24/4/2019 tại B2)

Họp báo cáo tình hình KT-XH và đề xuất kiến nghị các khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách pháp luật

Tải Giấy mời

Default news teaser image
Giấy mời số 97/GM-SNNPTNT ngày 19/4/2019 (Họp lúc 14h00 ngày 23/4/2019))

Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp để thu hồi số tiền nợ đấu giá gỗ tại các dự án trồng cao su theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

Tải Giấy mời

Giấy mời số 96/GM-SNNPTNT ngày 18/4/2019. Họp lúc 14h00' ngày 19/4/...
Giấy mời số 96/GM-SNNPTNT ngày 18/4/2019. Họp lúc 14h00' ngày 19/4/2019 tại B2

Họp đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng công trình thủy lợi Ia Mor giai đoạn 2

Tải Giấy mời tại đây...

Default news teaser image
Giấy mời số 95/GM-SNNPTNT ngày 17/4/2019. Họp lúc 14h00' ngày 22/4/2019 tại Chi cục PTNT

Về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương lập các dự án bố trí, ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh

Tải Giấy mời tại...

Giấy mời số 89/GM-SNNPTNT ngày 11/4/2019. Họp lúc 8h30' ngày 16/4/2...
Giấy mời số 89/GM-SNNPTNT ngày 11/4/2019. Họp lúc 8h30' ngày 16/4/2019 tại B2

Tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác của VP Thường trực BCĐ TW về PCTT

Tải Giấy mời tại đây
...

Giấy mời số 86/GM-SNNPTNT ngày 09/4/2019 Họp lúc 8h00' ngày 12/4/20...
Giấy mời số 86/GM-SNNPTNT ngày 09/4/2019 Họp lúc 8h00' ngày 12/4/2019 tai Sở

Giấy mời số 86/GM-SNNPTNT ngày 09/4/2019 Họp thống nhất nội dung xây dựng kế hoạch huyện điểm Kbang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 tải
Giấy mới số 87/GM-SNNPTNT ngày 09/4/2019 Họp lúc 8h00' tại Chi cục ...
Giấy mới số 87/GM-SNNPTNT ngày 09/4/2019 Họp lúc 8h00' tại Chi cục PTNT

Giấy mới số 87/GM-SNNPTNT ngày 09/4/2019 tham gia họp triển khai xây dựng mô hình HTX nông nghiệp điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại

Giấy mời số 84/GM-SNNPTNT ngày  08/4/2019 Họp lúc 13h30' ngày 10/4/...
Giấy mời số 84/GM-SNNPTNT ngày 08/4/2019 Họp lúc 13h30' ngày 10/4/2019 tại Sở

Giấy mời số 84/GM-SNNPTNT ngày  08/4/2019 Họp đề xuất  chốt kiểm soát dịch bệnh tạm thời:
 -

Giấy mời số 85/GM-SNNPTNT ngày 08/4/2019 Họp lúc 15 h00' ngày 10/4/...
Giấy mời số 85/GM-SNNPTNT ngày 08/4/2019 Họp lúc 15 h00' ngày 10/4/2019 tại Sở

Giấy mời số 85/GM-SNNPTNT ngày 08/4/2019 Về việc làm việc với các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía cho người dân theo đúng chu kỳ phát triển của cây mía

Giấy mời số 79/GM-SNNPTNT ngày  04/4/2019  Họp lúc 14h00' ngày 08/0...
Giấy mời số 79/GM-SNNPTNT ngày 04/4/2019 Họp lúc 14h00' ngày 08/04/2019 tại B2

Giấy mời số 79/GM-SNNPTNT ngày  04/4/2019  về việc giải quyết vướng mắc trong công tác tạm ứng và hoàn ứng ngân sách kinh phí trồng rừng thay thế và trồng rừng sản xuất tải

Giấy mời số 81/GM-SNNPTNT ngày  05/4/2019  Kiểm tra ngày 11/4/2019
Giấy mời số 81/GM-SNNPTNT ngày 05/4/2019 Kiểm tra ngày 11/4/2019

Giấy mời số 81/GM-SNNPTNT ngày  05/4/2019  Tham gia kiểm tra, dự họp thống nhất nội dung xử lý đối với đề nghị duy trì barie trạm gát cửa rừng của Công ty TNHH MTV LN Krong Pa tải

Giấy mời số 83/GM-SNNPTNT ngày 05/4/2019 Họp lưc 8h00' ngày 10/4/20...
Giấy mời số 83/GM-SNNPTNT ngày 05/4/2019 Họp lưc 8h00' ngày 10/4/2019 tại Công Ty TNHH MTV LN Ka Nak

Giấy mời số 83/GM-SNNPTNT ngày 05/4/2019  Về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 911/VP-NL ngày 26/3/2019 tải

Giấy mời số 80/GM-SNNPTNT ngày 04/4/2019 Kiểm tra lúc 9h30' ngày 05...
Giấy mời số 80/GM-SNNPTNT ngày 04/4/2019 Kiểm tra lúc 9h30' ngày 05/4/2019

Giấy mời số 80/GM-SNNPTNT ngày 04/4/2019 Kiểm tra lúc 9h30' ngày 05/4/2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn GIẤY MỜI V/v kiểm tra công trình kè chống sạt lở khu lâm viên Biển Hồ tải...

Giấy mời số 78/GM-SNNPTNT ngày 04/4/2019 Họp lúc 8h00' ngày 11/4/2019
Giấy mời số 78/GM-SNNPTNT ngày 04/4/2019 Họp lúc 8h00' ngày 11/4/2019

Giấy mời số 78/GM-SNNPTNT ngày 04/4/2019 Tham gia Đoàn thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
 -

Giấy mời số 74/GM-SNNPTNT họp lúc 8h00' ngày 04/4/2019 tại Chi cục ...
Giấy mời số 74/GM-SNNPTNT họp lúc 8h00' ngày 04/4/2019 tại Chi cục PTNT

Giấy mời họp triển khai các nhiệm vụ để thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản giữa Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao và các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Giấy mời số 75/GM-SNNPTNT Hội thảo lúc 8h00' ngày 02/4/2019 tại Khá...
Giấy mời số 75/GM-SNNPTNT Hội thảo lúc 8h00' ngày 02/4/2019 tại Khách sạn Hoàng anh Gia Lai

Giấy mời Hội thảo “Công nghệ tưới nhỏ giọt Israel cho cây trồng tại Gia Lai”. Tải Giấy mời tại đây...