cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Giấy mời số 60/GM-SNNPTNT ngày 12/3/2019
Giấy mời số 60/GM-SNNPTNT ngày 12/3/2019

Dự họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020".

Tải Giấy mời

Giấy mời số 58/GM-SNNPTNT ngày 11/3/2019
Giấy mời số 58/GM-SNNPTNT ngày 11/3/2019

Họp bàn thống nhất nội dung kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tải Giấy mời

Giấy mời số 57/GM-SNNPTNT ngày 07/3/2019
Giấy mời số 57/GM-SNNPTNT ngày 07/3/2019

Vv triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 622/UBND-KTTH ngày 04/3/2019

Tải Giấy mời tại đây

Giấy mời số 56/GM-SNNPTNT ngày 06/3/2019
Giấy mời số 56/GM-SNNPTNT ngày 06/3/2019

Vv triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp năm 2019

Tải Giấy mời tại đây

Default news teaser image
Giấy mời số 54/GM-SNNPTNT ngày 05/3/2019

Vv xác minh giá thu mua mía nguyên liệu tại các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải Giấy mời tại đây...

Giấy mời số 55/GM-SNNPTNT ngày 05/3/2019
Giấy mời số 55/GM-SNNPTNT ngày 05/3/2019

Vv giao trách nhiệm QLNN về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tải Giấy mời tại đây

Giấy mời số 52/GM-SNNPTNT ngày 04/3/2019
Giấy mời số 52/GM-SNNPTNT ngày 04/3/2019

Kiểm tra thực tế, làm việc thống nhất nội dung liên quan đến việc xin chủ trương chuyển đổi đất trồng cao su bị chết, kém phát triển sang làm dự án điện mặt trời

Tải Giấy mời

Giấy mời số 53/GM-SNNPTNT ngày 04/3/2019
Giấy mời số 53/GM-SNNPTNT ngày 04/3/2019

Về việc thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán trồng lại rừng thay thế năm 2015 của BQL RPH Ia Grai

Tải Giấy mời tại...

Giấy mời số 51/GM-SNNPTNT ngày 28/02/2019
Giấy mời số 51/GM-SNNPTNT ngày 28/02/2019

Đi kiểm tra, xử lý việc các cây thông bị lấp đất lên phần gốc tại khu vực làm đường Đ3, Đ5 Lâm viên Biển Hồ
Tại văn bản tại đây

Giấy mời số 46/GM-SNNPTNT ngày 27/02/2019
Giấy mời số 46/GM-SNNPTNT ngày 27/02/2019

Tham gia góp ý "Chương trình Khuyến nông địa phương" 5 năm giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải Giấy mời

Giấy mời số 47/GM-SNNPTNT ngày 27/02/2019
Giấy mời số 47/GM-SNNPTNT ngày 27/02/2019

Họp triển khai Thông báo số 07/TB-VP ngày 18/02/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019

Tải Giấy mời

Giấy mời số 48/GM-SNNPTNT ngày 27/02/2019
Giấy mời số 48/GM-SNNPTNT ngày 27/02/2019

Về việc kiểm tra, xác minh thông tin nông dân huyện Phú Thiện lao đao vì không tìm được đầu ra cho khoai lang Nhật

Tải Giấy mời

Giấy mời số 49/GM-SNNPTNT ngày 27/02/2019
Giấy mời số 49/GM-SNNPTNT ngày 27/02/2019

Họp thống nhất hồ tiêu chết và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân trồng tiêu khôi phục sản xuất

Tải Giấy mời

Giấy mời số 50/GM-SNNPTNT ngày 27/02/2019
Giấy mời số 50/GM-SNNPTNT ngày 27/02/2019

Làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh chủ trì về công tác phòng chống hạn hán và bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi

Tải Giấy mời

Giấy mời số 43/GM-SNNPTNT ngày 25/02/2019
Giấy mời số 43/GM-SNNPTNT ngày 25/02/2019

Về việc thống nhất đề xuất đơn giá, tiêu chuẩn cây con xuất vườn và một số định mức, chi phí trong trồng rừng

Tải Giấy mời

Giấy mời số 42/GM-SNNPTNT ngày 21/02/2019
Giấy mời số 42/GM-SNNPTNT ngày 21/02/2019

Về việc thống nhất thủ tục tiếp nhận tài sản Trạm bảo vệ rừng số 1 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ ku, huyện KBang

Tải Giấy mời

Giấy mời số 41/GM-SNNPTNT ngày 20/02/2019
Giấy mời số 41/GM-SNNPTNT ngày 20/02/2019

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Tải Giấy mời tại đây

Giấy mời số 40/GM-SNNPTNT ngày 19/02/2019
Giấy mời số 40/GM-SNNPTNT ngày 19/02/2019

Tham gia kiểm tra thực tế và họp bàn giải pháp xử lý việc xây dựng lấn chiếm rừng thông xung quanh Lâm viên Biển Hồ

Tải Giấy mời

Giấy mời số 36/GM-SNNPTNT ngày 15/02/2019
Giấy mời số 36/GM-SNNPTNT ngày 15/02/2019

Tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hành Thế giới về tình hình triển khai Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn WB tỉnh Gia Lai
Tải Giấy mời

Giấy mời số 32/GM-SNNPTNT ngày 31/01/2019 (Vào lúc 08h00 ngày 14/02...
Giấy mời số 32/GM-SNNPTNT ngày 31/01/2019 (Vào lúc 08h00 ngày 14/02/2019 tại Sở))

Về việc họp triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản 327/VP-NL ngày 29/01/2019

Tải Giấy mời tại đây...

Giấy mời số 35/GM-SNNPTNT ngày 13/02/2019
Giấy mời số 35/GM-SNNPTNT ngày 13/02/2019

Kiểm tra thực tế, đánh giá các mô hình thử nghiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng khác trên diện tích cao su bị chết, kém phát triển

Tải Giấy mời

Giấy mời số 30/GM-SNNPTNT ngày 29/01/2019 (Lúc 9h00' ngày 30/01/201...
Giấy mời số 30/GM-SNNPTNT ngày 29/01/2019 (Lúc 9h00' ngày 30/01/2019 tại B2)

Họp triển khai Quyết định số 01/QĐ-BNN-KH ngày 02/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019

Giấy mời số 28/GM-SNNPTNT ngày 25/01/2019 (Lúc 8h00 ngày 30/01/2019...
Giấy mời số 28/GM-SNNPTNT ngày 25/01/2019 (Lúc 8h00 ngày 30/01/2019 tại Sở)

Để xác minh, làm rõ nguồn gốc diện tích đất của công ty cà phê Ia Grai

Tải Giấy mời tại đây

Default news teaser image
Giấy mời số 25/GM-SNNPTNT ngày 23/01/2019 (Lúc 8h30 ngày 28/012019))

Về việc kiểm tra thực tế mở rộng diện tích vùng dự án của Cty cổ phần ĐT và XD Trường Thịnh tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh

Tải Giấy mời

Default news teaser image
Giấy mời số 26/GM-SNNPTNT ngày 23/01/2019 (Lúc 08h00 ngày 29/01/2019))

Họp triển khai Công văn số 155/VP-NL ngày 14/01/2019 về việc thanh tra việc quản lý rừng thông tại xã Ia Deerr, huyện Ia Grai

Tải Giấy mời

Default news teaser image
Giấy mời số 27/GM-SNNPTNT ngày 23/01/2019

Kiểm tra thực tế, làm việc thống nhất nội dung liên quan đến việc xin chủ trương chuyển đổi đất trồng cao su bị chết, kém phát triển sang làm dự án điện gió, điện mặt trời

Tải Giấy mời

Giấy mời số 20/GM-SNNPTNT ngày 18/01/2019 (Lúc 8h00' ngày 28/01/201...
Giấy mời số 20/GM-SNNPTNT ngày 18/01/2019 (Lúc 8h00' ngày 28/01/2018 tại Sở)

Về việc Họp Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Tải Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 tại...

Default news teaser image
Giấy mời số 24/GM-SNNPTNT ngày 22/01/2019 (Lúc 14h00' ngày 28/01/2019 tại Sở)

Về việc giao trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho các Cty TNHH MTV Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tải Giấy mời

Default news teaser image
Giấy mời số 21/GM-SNNPTNT ngày 21/01/2019 (Lúc 8h00' ngày 25/01/2019 tại Sở))

Về việc xem xét phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kê BVTC dự toán đối với TDA nâng cấp, cơ sở hạ tầng khu vực công trình thủy lợi Ia M'la, huyện Krong Pa

Tải Giấy mời

Giấy mời số 19/GM-SNNPTNT (Vào lúc 08h00 ngày 22/01/2019 tại Sở)
Giấy mời số 19/GM-SNNPTNT (Vào lúc 08h00 ngày 22/01/2019 tại Sở)

Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nông nghiệp và PTNT

* Tải Giấy mời tại đây

Giấy mời số 09/GM-SNNPTNT Họp lúc 14h00' ngày 10/01/2019 tại Sở
Giấy mời số 09/GM-SNNPTNT Họp lúc 14h00' ngày 10/01/2019 tại Sở

Phương án tự chủ của Trung tâm Giống vật nuôi giai đoạn 2019-2021

Tải Giấy mời tại đây
...

Giấy mời số 10/GM-SNNPTNT tập trung tại Sở lúc 7h00' ngày 10/01/201...
Giấy mời số 10/GM-SNNPTNT tập trung tại Sở lúc 7h00' ngày 10/01/2019 để đi Kiểm tra

Giấy mời Kiểm tra thực địa và cho ý kiến thỏa thuận vị trí xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ đoạn tuyến qua khu vực rừng sản xuất và đất quốc phòng tại xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ tải

Giấy mời số 08/GM-SNNPTNT Họp lúc 14h00' ngày 09/01/2019 tại Sở
Giấy mời số 08/GM-SNNPTNT Họp lúc 14h00' ngày 09/01/2019 tại Sở

Giấy mời họp lấy ý kiến về đề xuất xây dựng Đề án “Phát triển một số cây trồng chủ lực của tỉnh Gia Lai” tải

Giấy mời số 06/GM-SNNPTNT Họp lúc 8h00' ngày 08/01/19 tại Sở
Giấy mời số 06/GM-SNNPTNT Họp lúc 8h00' ngày 08/01/19 tại Sở

Họp triển khai Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 05/01/2019  về việc tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Tải Giấy mời

Giấy mời số ​07/GM-SNNPTNT Họp lúc 14h00' ngày 08/01/19 tại Sở
Giấy mời số ​07/GM-SNNPTNT Họp lúc 14h00' ngày 08/01/19 tại Sở


Giấy mời họp giải quyết một số khó khăn thực hiện QĐ 879/QĐ-UBND tải

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2018 (V...
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2018 (Vào lúc 8h00' ngày 03/01/2019 tại UBND tỉnh)

  • Tài liệu Tổng kết năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019 ngành Nông nghiệp và PTNT Gia Lai. Tải tại đây

Giấy mời số 301/GM-SNNPTNT ngày 19/12/2018
Giấy mời số 301/GM-SNNPTNT ngày 19/12/2018

Hội thảo xây dựng hồ sơ đề xuất khu dữ trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng

Default news teaser image
Giấy mời số 280/GM-SNNPTNT ngày 07/12/2018

Tham dự Hội nghị phổ biến Luật HTX năm 2012 và các chủ trương chính sách về phát triển HTX trên địa bàn tỉnh

Tải

Default news teaser image
Giấy mời số 287/GM-SNNPTNT ngày 11/12/2018

Về việc xây dựng phương án sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm 2018, 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải tại đây<...

Default news teaser image
Giấy mời số 289/GM-SNNPTNT ngày 12/12/2018

Họp thống nhất trình tự thực hiện các dự án đầu tư trồng rừng sản xuất.
Tải tại đây

Default news teaser image
Tài liệu Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, lúc 8 giờ ngày 05/01/2016 tại Hội trường 2/9 tải tại đây

- Giấy mời số 165/GM-SNN ngày 06...

MỜI HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, HỌP

* Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT vào lúc 8h00' ngày 26/12/2016 tại phòng họp 3A - UBND tỉnh

Tải tại đây: 
http://www.omard.gov.vn/site//vi-VN/49/15910/Tai-lieu-hoi-nghi.aspx

* Hội nghị trực tuyến tổng kết triển khai đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp lúc 8 giờ 30 ngày 03/3/2016 tại phòng họp trực tuyến Hội trường 2/9
 + Giấy mời tải tại đây
 + Tài liệu

* Tài liệu Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, lúc 8 giờ ngày 05/01/2016 tại Hội trường 2/9 tải tại đây


- Giấy mời số 165/GM-SNN ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để bổ nhiệm lại Phó Giám đốc sở tải về

- Giấy mời số 131/GM-SNN ngày 15/9/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT mời dự sơ kết công tác Lâm nghiệp quý III năm 2015 tại Đak Đoa (Tải về)

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.