cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Tuyen-truyen-CCHC.jpg
TRANG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
 
 
         Ngày 07 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 839/KH-UBND về Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2018.

         Mục đích nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn II (2016-2020); nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải thiện dịch vụ công, giảm tiêu cực, phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp nhằm phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

         Công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước được thực hiện lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

           Về nội dung truyên truyền: Quy định chi tiết tại Mục II - Kế hoạch số 839/KH-UBND (tải về).

          Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; các tổ chức chính trị - xã hội; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ công chức và người lao động đơn vị mình biết và triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh, góp phần vào việc thực hiện hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

           
Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa
 


2. Quy hoạch - Kế hoạch ngành

3. Văn bản tuyên truyền

* Kế hoach tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai. Tải tải đây


* Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống Dịch bệnh tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh. Tải tại đây

*
Thể lệ Cuộc thi “Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá cho các sản phẩm của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2019. Tải tại đây
 


4. Tin tức

Cắt giảm hơn 120 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
Ngày: 11/03/2019
 
Hơn 122 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn được cắt giảm so với Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC trước đó trước đó.
 
Mới đây ngày 01/3/2019, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP ban hành Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn với tổng số 386 TTHC.

Trong đó, 248 TTHC cấp trung ương, 106 TTHC cấp tỉnh, 18 TTHC cấp huyện, 8 TTHC cấp xã và 6 TTHC cơ quan khác. Cụ thể:
 
Số TTHC được cắt giảm so với trước đó là 122 thủ tục. Cụ thể: TTHC cấp trung ương giảm 71 thủ tục (từ 319 xuống còn 248); TTHC cấp tỉnh giảm 31 thủ tục (từ 137 xuống còn 106); TTHC cấp huyện giảm 20 thủ tục (từ 38 xuống còn 18); TTHC cấp xã giảm 4 thủ tục (từ 14 xuống còn 8).
 
Bộ NN&PTNT nêu rõ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản được rà soát, đơn giản hóa và có số lượng cắt giảm ấn tượng hơn cả. Cụ thể, lĩnh vực lâm nghiệp giảm từ 134 TTHC xuống còn 36 thủ tục (giảm gần 4 lần); lĩnh vực thủy sản giảm từ 66 TTHC xuống còn 45 TTHC, trong đó 3 TTHC đã được xã hội hóa.
 
Thời gian tới, Bộ NN&PTNT xác định sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và trong quá trình hoàn thiện thể chế đối với lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi theo Kế hoạch số 366/QĐ-BNN-VP đã được Bộ Ban hành ngày 28/01/2019.
 
omard.gov.vn

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.