cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Tuyen-truyen-CCHC.jpg
TRANG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
 
 
         Ngày 07 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 839/KH-UBND về Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2018.

         Mục đích nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn II (2016-2020); nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải thiện dịch vụ công, giảm tiêu cực, phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp nhằm phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

         Công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước được thực hiện lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

           Về nội dung truyên truyền: Quy định chi tiết tại Mục II - Kế hoạch số 839/KH-UBND (tải về).

          Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; các tổ chức chính trị - xã hội; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ công chức và người lao động đơn vị mình biết và triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh, góp phần vào việc thực hiện hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

           
Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa
 
2. Quy hoạch - Kế hoạch ngành

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.