cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

* 2915/SNNPTNT -TTr- 24/8/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19  

* Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ướn Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức viên chức và nhân dân năm 2018 (Đề án ICCPR). Tải tại đây 

* 431/BC-SNNPTNT - 14/11/2018 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2018


* 624/BC-SNNPTNT - 30/12/2019 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: báo cáo kết quả triển khai thực hiện bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

* 620/BC-SNNPTNT - 17/12/2020 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
bc: kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018-2020


* 511/BC-SNNPTNT - 10/11/2020 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
bc: kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn


* 1682/SNNPTNT-TTr - 03/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
cv: v/v hướng dẫn thực hiện đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trong năm 2021


* 288/BC-SNNPTNT - 03/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
bc: kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn


* Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 03 năm 2018. Tải tại đây

* Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 02 năm 2018. Tải tại đây

* Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 01 năm 2018. Tải tại đây

* Phổ biến, tuyên truyền thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tải tại đây

* Phổ biến các Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong một số ngành công nghiệp. Tải tại đây

* Hướng dẫn triển khai phổ biến các Luật, Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tải tại đây 

 
LUẬT CƯ TRÚ
 
* 2675 /SNNPTNT-TTr - 11/8/2020 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
V/v hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 1083/KH-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh


* Luật số 68/2020-QH14 của Quốc Hội 
    Luật cư trú

* Nghị định Số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính Phủ
    Nghị định quy định một số điều luật cư trú


 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.