cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Tuyen-truyen-CCHC.jpg
TRANG THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
 
1. Văn bản Trung ương.
 
Luật số 27/2012/QH13 của Quốc hội: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

- Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng: 

 
 + File dpf

 + File Word

 

2. Văn bản của tỉnh.
 
- Văn bản số 658/UBND-NC ngày 02/4/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai về việc tổ chức thực hiện kế hoạch số 190-kh-tu ngày 27/02/2019 của tỉnh ủy về thực hiện chương trình công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng 
 
- Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai vê đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh gia lai năm 2018 

- Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thi hành pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh gia lai 
 
- Kế hoạch số 2947/KH-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019 
 
3. Văn bản của Sở

 Báo cáo số 633/BC-SNNPTNT ngày 22/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

 Báo cáo số 604/BC-SNNPTNT ngày 24/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Báo cáo số 384/BC-SNNPTNT ngày 09/9/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019

-  Báo cáo số 264/BC-SNNPTNT ngày 24/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

-  Báo cáo số 180/BC-SNNPTNT ngày 02/5/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý I/2019

Báo cáo số 134/BC-SNNPTNT ngày 29/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (từ 16/12/2017-16/12/2018)

- Văn bản sô 635/SNNPTNT-TTr ngày 26/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức phổ biến sâu rộng luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan

- Báo cáo số 115/BC-SNNPTNT ngày 18/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018


Quyết định số 20/QĐ-SNNPTNT ngày  08/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định về việc ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019

- Báo cáo số
463/BC-SNNPTNT ngày 30/11/2018
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng  năm 2018

- Quyết định số 623/QĐ-SNNPTNT ngày 22/10/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Đoàn thanh tra, thanh tra theo Kế hoạch PCTN năm 2018

- Báo cáo số
168/BC-SNNPTNT ngày 06/6/2018 Báo cáo công phòng chống tham nhũng 6 tháng năm 2018

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.