cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

 

 
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 

* Báo cáo số 644/BC-SNNPTNT ngày 14/9/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021.
Biểu 01  kèm theo, Biều 02 kèm theo

Báo cáo số 299/BC-SNNPTNT ngày 06/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thôn tỉnh Gia Lai.
Biểu kèm theo

Báo cáo số 96/BC-SNNPTNT ngày 09/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2021.
Biểu kèm theo


* Báo cáo số 87/BC-SNNPTNT ngày 01/3/2021 báo cao Tình hình thực hiện công tác tháng 02 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

Báo cáo số 26/BC-SNNPTNT ngày 22/01/2021 báo cáo Tình hình thực hiện công tác tháng 01 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai


Báo cáo Năm 2020
 
 
STT Ký hiệu, trích yếu, ngày tháng
01 Báo cáo số 07/BC-SNNPTNT ngày 08/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ công tác tháng 12/2019 và nhiệm vụ công tác tháng 1, 2/2020
02 Báo cáo số 24/BC-SNNPTNT ngày 27/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Tình hình công tác của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
03 Báo cáo số 30/BC-SNNPTNT ngày 12/02/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2020
04 Báo cáo số 127/BC-SNNPTNT ngày 31/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 03 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2020
05 Báo cáo số 188/BC-SNNPTNT ngày 29/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2020
06 Báo cáo số 219/BC-SNNPTNT ngày 22/5/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020
07 Báo cáo số 289/BC-SNNPTNT ngày 29/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2020
08 Báo cáo số 320/BC-SNNPTNT ngày 17/7/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2020
09 Báo cáo số 372/BC-SNNPTNT ngày 25/8/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020
10 Báo cáo số 478/BC-SNNPTNT ngày 28/10/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2020
   
   

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.