cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

 
BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
STT Ký hiệu, trích yếu, ngày tháng
01 Báo cáo số 99/BC-SNNPTNT ngày 17/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2020
02 Báo cáo số 249/BC-SNNPTNT ngày 05/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ Ngành Nông nghiệp và PTNT 6 tháng đầu năm 2020
03 Báo cáo số 428/BC-SNNPTNT ngày 28/9/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020
04 Báo cáo số 547/BC-SNNPTNT ngày 16/11/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021 


 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.