cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

  > LĨNH VỰC THỦY SẢN 
1 Xóa đăng ký tàu cá
2 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu)
3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
5 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá
6 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá
7 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)
8 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản , sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản  (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)
9 Cấp cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá
10 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)
11 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
12 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản
13 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế  về buôn bán các loài động vật , thực vật  hoang dã  nguy cấp  và các loài  thủy sản nguy cấp , quý, hiếm  có nguồn  gốc từ nuôi trồng
    14   Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế  về buôn bán các loài động vật , thực vật  hoang dã  nguy cấp  và các loài  thủy sản nguy cấp , quý, hiếm  có nguồn  gốc từ khai thác từ tự nhiên
    15 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) - TTHC thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh
    16  Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) -  TTHC thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh
    17 Công bố cảng cá loại 2 - TTHC thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.