cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

 

TUYÊN TRUYỀN CẢI CHÍNH CHÍNH
 
* Sở Nông nghiệp và PTNT giảm thời gian giải quyết 7 thủ tục hành chính trực thuộc thẩm quyền
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính trực thuộc thẩm quyền .
Link bài viết

 
* Gia Lai thông tin điều kiện công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai vừa có Công văn gửi UBND cấp huyện và các doanh nghiệp nông nghiệp trong tỉnh thông tin nội dung liên quan công việc tiếp nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Link bài biết

* Gia Lai có hơn 227.170 ha cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn để xuất khẩu
Chiều 8-7, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Cà phê Cà phê Việt Nam về sản xuất theo tiêu chuẩn để xuất khẩu nông sản.
Link bài viết

* Gia Lai: Ngành trồng trọt hướng tới an toàn sinh học
Đẩy mạnh áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi Bảo đảm an toàn sinh học, phòng- Chống và kiểm tra dịch bệnh, đảm bảo môi trường là mục tiêu mà trường chăn nuôi tỉnh Gia Lai đang hướng tới.
Link bài viết

* Tập đoàn TH đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Gia Lai
Để chuẩn bị cho công việc tổ chức hội nghị “Gặp gỡ Tây Nguyên”, sáng 17-3, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai có buổi làm việc với Tập đoàn TH về việc đầu tư, phát triển kinh tế và dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương.
Link bài viết

* Sở Nông nghiệp và PTNT khuyến cáo sử dụng dịch vụ công trực tuyến định mức 3, 4
Ngày 10-3, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai có Công văn về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính trực thuộc thẩm quyền giải quyết .
Link bài viết

* Sở Nông nghiệp và PTNT giảm thời gian giải quyết 7 thủ tục hành chính trực tiếp thẩm quyền
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai Vừa có Thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hànhthẩm quyền chính trực.
Link bài viết

 

* Chỉ số CCHC của Sở Nông nghiệp và PTNT biến động “thăng hạng” nhiều nhất với 13 bậc (từ vị trí thứ 18 lên vị trí thứ 5).  
- Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của các sở, ngành, địa phương ở Gia Lai đều được xếp loại khá và tốt, trong đó đặc biệt ghi nhận sự cố gắng, bứt phá mục tiêu của một số đơn vị . Vào năm 2020, một số đơn vị có sự biến động lớn về vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC. Nếu như năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ở vị trí thứ 6 thì đến năm 2020 tăng 5 bậc, xếp ở vị trí thứ nhất. Sở Nông nghiệp và PTNT biến động “thăng hạng” nhiều nhất với 13 bậc (từ vị trí thứ 18 lên vị trí thứ 5). Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị biến động “thụt hạng” lớn nhất với 11 bậc (từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 14).
Link bài viết

* Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo cắt giảm thời gian giải quyết 05 TTHC

chốt liên tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thiểu thời gian, chi phí và tăng cường Sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính có thẩm quyền giải quyết, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo hủy bỏ thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính trong năm 2022.
- Theo đó , cắt giảm thời gian giải quyết đối với 5 thủ tục trong lĩnh vực lâm nghiệp bao gồm: Thủ tục Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (giảm 2 ngày); Đăng ký mã số cơ sở nuôi trồng, phân loại các loài động vật rừng, thực vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, mới nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II, II CITES ( giảm 1 ngày);Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp (giảm 1 ngày); Thẩm duyệt, phê duyệt phương án rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác (giảm 2 ngày);Nộp tiền rừng trồng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (giảm 2 ngày).Link
bài viết
Theo Báo Gia Lai
Định hướng Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Với mục tiêu tiếp tục thúc đẩy dân chủ Cải cách hành chính Xây dựng nền hành chính chính chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch , nâng cao trách nhiệm giải quyết nhiệm vụ; ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước cấp tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến ​​tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.
- Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030 được Hội nghị tổng kết diễn ra vào ngày 18/3 xác định các định hướng quan trọng trong cải cách cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Cụ thể:
+ Thứ nhất, tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 một cách toàn diện, đồng bộ bộ, trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả Xây dựng nền tảng hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, nâng cao trách nhiệm giải quyết chương trình, từng bước hiện sứ mệnh đại sứ sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước, lấy dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.
+ Thứ hai, nâng cao vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của các tổ chức chính trị, xã hội, dân vận, doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính.Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính toàn thể quân ngũ cán bộ, công chức, viên chức, dân và toàn xã hội để tạo động lực và sự đồng Thuận lợi xã hội về thực hiện công cuộc cải cách cách hành chính gắn với thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 2021 - 2030.
+ Thứ ba, về cải cách thể chế, tiếp tục xây dựng , hoàn thiện hệ thống thể chế của bộ máy hành chính nhà nước đầy đủ, đồng bộ, hiện đại. Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ và vận hành mang hiệu quả hệ thống có thể chế ngự thị trường kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế tế;tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nước.
   Mặt khác, nâng cao chất lượng xây dựng, cấm hành văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý quy định trái luật, phiến, chồng chéo, bất cập, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Triển khai biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành luật quan trọng, nâng cao ý thức chấp hành luật của cá nhân, tổ chức.
+ Thứ tư, về cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục hoàn thiện thể chế kiểm tra giám sát viên thủ tục hành chính theo hướng gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng Chính phủ điện tử và thực hiện kiểm tra giám sát viên thủ tục hành chính .
Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa toàn bộ các quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để loại bỏ mọi rào cản, kết thúc sản xuất, kinh doanh phát triển.
Đồng thời, tăng cường giải quyết, gắn với kiểm tra giám sát, đánh giá, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giao dịch thanh toán trực tuyến; đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Ngoài ra, nâng cao chất lượng phục vụ, gắn với việc đổi mới cơ chế thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại, gắn với số hóa hồ sơ, giấy tờ và phi giới địa hóa công việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.Tập trung rà soát, cải cách thủ tục hành chính nội bộ, gắn với việc thúc đẩy xây dựng nền hành chính phi giấy tờ và công chức điện tử.
+ Thứ năm, về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Thúc đẩy nghiên cứu, nghiên cứu chỉ ra một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Tăng cường thí điểm giao một số nhiệm vụ và nhiệm vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm; Ngược thời gian Lược lược, tổng hợp và mở rộng dần dần các mô hình phù hợp, hiệu quả.
Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động để tinh gọn các mối đầu, giải quyết chồng chéo, dàn trải và lặp lại về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công ty có đủ điều kiện sang phần công ty cổ phần.
   Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn với hạn chế và trách nhiệm; khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.
Nghiên cứu, triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin.
+ Thứ sáu, về cải cách chế độ công vụ, đổi mới cơ chế, nâng cao chất lượng tuyển dụng, sử dụng chức vụ, viên chức. Nghiên cứu triển khai thí điểm hợp tác chế độ.
Hoàn thiện quy định về xác định vị trí làm việc của công chức, viên chức làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm công chức, viên chức.
   Nghiên cứu, đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.
Hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ.
+ Thứ bảy, cải cách tài chính công, tiếp tục đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. Sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện cơ chế kho bạc quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu thực tế và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng. Tăng cường các giải pháp để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa.
+ Thứ tám, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, hoàn thiện khả năng chế tạo cơ sở lý lý và xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ cho việc khai thác phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia theo lộ trình. Tăng cường đầu tư tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin các bộ, ngành, địa phương; chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số ứng dụng điện toán đám mây.
Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương thức làm việc, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, tăng cường xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, nâng cao hiệu suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước; giảm chi phí và thời gian xử lý công việc. Phát triển, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành động trực tuyến cấp độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử cấp cao. Nghiên cứu, xây dựng và phát triển mô hình thành phố thông minh.
Nguồn: https://www.moha.gov.vn/.../dinh-huong-cai-cach-hanh...
Định hướng cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
MOHA.GOV.VN
Định hướng cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Với mục tiêu tiếp tục thúc đẩy cải cách Hành động chính được xây dựng trên nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực...

* Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.
    Ngày 10/08/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra ban hành Quyết định số 560/QĐ-SNNPTNT về việc Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Giám đốc Sở Nông nghiệp nghiệp và PTNT là trưởng ban chỉ đạo.
Theo đó, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số:
1. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 3612/KH-SNNPTNT ngày 21/12/2020 Kế hoạch chuyển số của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
2. Nghiên cứu, đề xuất triển khai chính sách, cơ chế quản lý, điều hành; xây dựng chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược lồng ghép nội dung để chuyển đổi số nông nghiệp; tạo điều kiện thúc đẩy dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chuỗi giá trị nông nghiệp theo hướng số hóa, xây dựng nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
3. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong quá trình chuyển đổi số, cập nhật mới , sáng tạo trong chuyển đổi số nông nghiệp.
4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Sở xây dựng hệ thống dữ liệu của ngành, thực hiện số hóa trong từng lĩnh vực chuyên ngành: Đất nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, chế độ biến, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, thủy lợi, phòng, chống thiên tai...; ứng dụng công nghệ số trong dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch; ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, đảm bảo nhanh chóng, minh bạch, chính xác; xem xét thử nghiệm phát triển khai sáng kiến ​​“thử người nông dân là thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số”.
5. Đôn đốc, điều hành công việc phát triển khai hoạt chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổng kết, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và chỉ đạo xử lý khắc phục khó khăn, thắc mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp trong toàn ngành.

* Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính trực thuộc thẩm quyền giải quyết Ngày 10-3
, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai có Công văn về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và bưu chính công ích đối với các thủ thuật liên tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.
https://baogialai.com.vn/channel/12385/202203/so-nong-nghiep-va-ptnt-kh...PRlifNFW .


II. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

- Quyết định số 30/SNNPTNT ngày 18/01/2022 về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

-
Báo cáo số 87/BC-SNNPTNT ngày 3/11/2022 báo cáo công tác CCHC Quý I của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Ngày 28/3/2022, Sở ban hành Quyết định số 453/QĐ-SNNPTNT về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022 đối với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

- Quyết định số 615/QĐ-SNNPTNT ngày 17/6/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022.

Thông báo số 154/TB-SNNPTNT ngày 21/6/2022về lịch kiểm tra, theo đó kiểm tra các phòng, cơ quan đơn vị thuộc Sở từ ngày 7/11/2022 - 28/7/2022.

Kế hoạch số 1863/KH-SNNPTNT ngày 16/5/2022 về việc giải quyết các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021.

Báo cáo số 382/BC-SNNPTNT ngày 19/8/2022 về báo cáo nhiệm vụ đoàn kiểm tra công tác cchc năm 2022.

Báo cáo số 422/BC-SNNPTNT ngày 9/12/2022 báo cáo công tác CCHC Quý III của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Công văn số 4591/SNNPTNT-VP ngày 11/04/2022về việc chỉnh sửa, giải quyết những tồn tại, hạn chế thông qua công tác kiểm tra CCHC năm 2022 tại Sở.

 
​*  Một số văn bản liên quan tới Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020, việc triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ chính năm 2021
Nội dung đăng kèm theo

Báo cáo số 286/BC-SNNPTNT ngày 6/10/2022  của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Báo cáo năm  Tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính tháng 6 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số liệu tính từ ngày 15/12/2021 - 6/12/2022)


Quyết định số 615/QĐ-SNNPTNT ngày 17/6/2022  của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Đoàn kiểm tra tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 
* Quyết định số 30/QĐ-SNNPTNT ngày 18/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai.

* Kế hoạch số 5118/KH-SNNPTNT ngày 31/12/2021 của 
 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

​Kế hoạch 5117/KH-SNNPTNT ngày 31/12/2021 của   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việcTuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Báo cáo số 895/BC-SNNPTNT ngày 15/12/2021của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Tình hình kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Q uyết định số 614/QĐ-SNNPTNT ngày 11/10/2021  của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục tài liệu sửa đổi, bổ sung của Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT.
* Công văn số 926/SNNPTNT-VP ngày 4/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 2/10/2021 của Chính phủ
* Kế hoạch số 909/KH-SNNPTNT ngày 02/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 * Kế hoạch số 874/KH-SNNPTNT ngày 31/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 

* Công văn số 805/SNNPTNT-VP ngày 24/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu nhiệm vụ Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. Tải đề cương tại đây

Báo cáo số 109/BC-SNNPTNT ngày 15/3/2021 của  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính Quý I/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

T hông báo số 28/TB-SNNPTNT ngày 02/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TB: Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

Thông báo số 01/TB-SNNPTNT ngày 01/06/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

* Văn bản số 04/SNNPTN-VP ngày 01/04/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai về  thúc đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Kế hoạch số 3713/KH- SNNPTNT ngày 30/12/2020  của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 

Kế hoạch số 3712/KH-SNNPTNT ngày 30/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 


* Quyết định số 757/QĐ-SNNPTNT ngày  28/12/2020  của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt nội dung tuyên truyền “Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính” lồng ghép trong các buổi tập huấn, đào tạo, phổ biến pháp luật của các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tải quyết định tại đây; tải nội dung tuyên truyền tại đây

​* Báo cáo số 574/BC-SNNPTNT ngày 23/11/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả công tác CCHC năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phụ lục kèm theo

​* Báo cáo số 387/BC-SNNPTNT ngày 03/9/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình, kết quả công tác CCHC Quý III năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

Kế hoạch số 1754/QĐ-SNNPTNT ngày 06/7/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về khắc phục tồn tại và hạn chế trong công tác CCHC năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai theo Thông báo số 68/TB-VP ngày 26/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh.

​* Báo cáo số 233/BC-SNNPTNT ngày 01/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình, kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 367/QĐ-SNNPTNT ngày 11/5/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

​* Báo cáo số 137/BC-SNNPTNT ngày 03/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổng kết Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 297/BC-SNNPTNT ngày 26/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

-Báo cáo số 137/BC-SNNPTNT ngày 03/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổng kết chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030.

* Quyết định số 647/QĐ-SNNPTNT ngày 27/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.


Quyết định số 627/QĐ-SNNPTNT ngày 20/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 606/QĐ-SNNPTNT ngày 13/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

III. QUYỂT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh


- Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Gia Lai  Về việc công bố Danh mục gồm 18 thủ tục hành chính mới và 15 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc công bố Danh mục gồm 12 thủ tục hành chính mới và 47 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 Về việc công bố danh mục gồm 03 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; 09 TTHC mới và 09 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT

- Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn.

- Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc Công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới và 15 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 04 TTHC mới và 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT, lĩnh vực Kinh tế hợp tác và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc công bố danh mục gồm 03 TTHC mới và 03 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


- Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 Về việc công bố danh mục gồm 16 thủ tục hành chính mới và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 Về việc công bố danh mục gồm 1 thủ tục hành chính mới và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 Về việc công bố danh mục gồm 1 thủ tục hành chính mới và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

- Quyết định 859/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 Công bố 04 thủ tục hành chính mới, 04 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 833/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 Công bố 03 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 548/QĐ-UBND ngày 05/06/2017 Công bố 08 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 483/QĐ-UBND ngày 03 tháng 05 năm 2017 Công bố 11 thủ tục hành chính mới; 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 312/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 Công bố 01 thủ tục hành chính mới; 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung;  01 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 985/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 Công bố 10 TTHC mới, 20 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai

 
- Quyết định 659/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 V/v Công bố 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định 241/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 Công bố TTHC tham định phê duyêt trồng rừng thay thế

- Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 10 thủ tục hành chinh mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 01 thủ tục hành chinh mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 01 thủ tục hành chinh mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

2. Thủ tục hành chính cấp huyện


- Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 20 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong ,ĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Quyết định 832/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 Công bố 05 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 549/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 Công bố 04 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
.
- Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 14/4/2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 01 thủ tục hành chinh mới trong lĩnh vực phát triển nông thôn

- Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 24/8/2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 04 thủ tục hành chinh mới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 Về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

3. Thủ tục hành chính cấp xã.


Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn


- Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và 47 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn.

- Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh công cố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn

- Quyết định 831/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 
Công bố 04 thủ tục hành chính mới lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

- Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 14/4/2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phát triển nông thôn

   
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 
 
* Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

*Quyết định số 444/QĐ-SNNPTNT ngày 22/3/2022về việc bố trí lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

*Báo cáo số 585/BC-SNNPTNT ngày 14/12/2022về Hoạt động xây dựng, ứng dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

*Quyết định số 876/QĐ-SNNPTNT ngày 04/11/2022Ban Điều hành Danh mục tài liệu sửa đổi của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.
 

  II. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
1. Văn bản trung bù:

- Quyết định số 2033/QĐ-BNN-CN ngày 06/04/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tải Văn bản tại đây

Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC  ngày 01/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển triển nông thôn  tại đây

2. Văn bản tỉnh:

- Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung ương center Phục vụ hành chính công của tỉnh. Tải tại đây

- Công văn số 2023/VPUB-NC ngày 18/7/2018 về việc đốc đốc công bố danh mục thủ tục hành chính

- Công văn số 1981/VPUB-NC ngày 13/7/2018 về việc đốc đốc công bố danh mục thủ tục hành chính

- Quyết định số 1 3/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến ​​nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 12/07/2017  của UBND tỉnh Gia Lai   Ban điều hành kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh

- Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 12/07/2017 của UBND tỉnh Gia Lai  Ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh

- Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2018. Tải tại đây

- Quyết định số 442/QĐ_UBND ngày 7/1/2016 của UBND tỉnh về Ban hành chính cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

- Quyết định số  108/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh  ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

- Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử , một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai

 
3. Văn bản sở:

- Tài liệu Công tác Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải tại đây.


Báo cáo số 535/BC-SNNPTNT ngày 20/11/2019  của Sở Nông nghiệp và PTNT tình hình kết quả công tác CCHCnăm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia lai

- Quyết định số 475/QĐ -SNNPTNT ngày 10/04/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định số 453/QĐ-SNNPTNT ngày 16/9 /2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Ban hành kế kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo số 371/BC-SNNPTNT ngày 09/03/2019  của Sở Nông nghiệp và PTNT tình hình kết quả công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia lai

- Quyết định số 290/QĐ-SNNPTNT ngày 7/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về  ban hành Kế hoạch giải pháp khắc phục cải cách phương hướng hành chính năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- B báo cáo số 249/BC-SNNPTNT ngày 13/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển PTNT về việc   Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo số 234 /BC-SNNPTNT ngày 03/6/2019  của Sở Nông nghiệp và PTNT tình hình kết quả công tác CCHC quý II năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia lai

Báo cáo số 85/BC-SNNPTNT ngày 04/3/2019  của Sở Nông nghiệp và PTNT tình hình kết quả công tác CCHC quý I năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia lai

Báo cáo số 85/BC-SNNPTNT ngày 04/3/2019  của Sở Nông nghiệp và PTNT tình hình kết quả công tác CCHC quý I năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia lai

- Quyết định số 736/QĐ-SNNPTNT ngày 28/12/2018   của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc  ban hành kế hoạch kế hoạch cải cách hành chính  năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định số 719 /QĐ-SNNPTNT ngày 21/12/2018   của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc  ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính  năm 2019 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia lai

- Quyết định số 709/ QĐ-SNNPTNT ngày 18/12/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra thủ tục hành chính năm 2019 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia lai

- Công văn số 1636/SNNPTNT -VP ngày 05/9/2018của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phân công phụ trách và thực hiện tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC

- Công văn 1301/SNNPTNT-VP ngày 18/7/2018 Đôn đốc rà soát công bố danh mục thủ tục hành chính chính

- Quyết định 687/QĐ- SNNPTNT ngày 26/12/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT  Ban Hành chính Kế hoạch Cải cách hành chính của sở năm 2018
- Q uyết định số 732/QĐ-SNNPTNT ngày 28/12/2017   của Sở Nông nghiệp và PTNT Vv  Kế hoạch kiểm tra thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Văn bản số 183/SNN-VP ngày 15/02/2017 Vv báo cáo kết quả thực hiện theo bảng chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính năm 2016

- Quyết định số 57/QĐ-SNN ngày 07/02/2017 Ban hành Kế hoạch duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai

- Công văn số 402/SNN-VP ngày 11/4/2016 về việc  thực hiện chế độ báo cáo công tác cải cách TTHC và Báo cáo kiểm soát TTHC.

Công văn số 200/SNN-VP ngày 29/02/2016 triển khai hệ thống “một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông” 

Công văn số 204/SNN-VP ngày 29/02/2016 triển khai phổ biến Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số 910/QĐ-SNN  ngày 28/12/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ban Hành chính Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 tải  tại đây

 Báo cáo số 245 /BC-SNN  ngày 09 tháng 11 năm 2015 Tổng tình hình, kết quả thực hiện kiểm tra giám sát thủ tục hành chính năm 2015 tải  tại đây

Quyết định số 738 /QĐ-SNN  ngày 27 tháng 10 năm 2015 Ban Hành chính quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tin của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Quyết định số 926/QĐ-SNN  ngày 27 tháng 12 năm 2014 Ban hành chính Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai Quyết định số 694 /QĐ-SNN 

  ngày 10 tháng 11 năm 2011 Ban Hành chính Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
III. HỘI NGHỊ MẪU
1. Hồ sơ một cửa
- Mẫu số 01 -  Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
- Mẫu số 02 -  Mẫu sổ theo dõi hồ sơ
- Mẫu số 03 -  Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
- Mẫu số 04 -  Mẫu phiếu kiểm tra quá trình giải quyết hồ sơ

2. Văn bản xin lỗi
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Cơ quan chuyên môn

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.