cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

I. VĂN BẢN CẤP TRÊN
1. Văn bản của Trung ương


- Văn bản số 165/BCĐ ngày 28/5/2019 về việc triển khai một số biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả Châu Phi

- Quyết định số 19/QĐ-PCTT ngày 18/8/2017 của Bộ NN&PTNT về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật PCTT

- Văn bản số 848/CN-GSN ngày 09/6/2017 của Cục Chăn nuôi về việc tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai cho vật nuôi

- Kế hoạch số 02 KH/BCĐTWPCTT-TƯHCTĐ ngày 22/02/2017 về Hoạt động phối hợp năm 2017 giữa Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai với TW Hội chữ thập đỏ VN trong triển khai, thực hiện Luật phòng, chống thiên tai

Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 11/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016 (đợt 2)

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ  Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

-Thông báo số 58/TB-VPCP ngày 29/3/2016 của Văn phòng Chính phủ Kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống hạn hán tại khu vực Tây Nguyên

Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.


2. Văn bản cấp Tỉnh

- Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022.

- Quyết định số 15/QĐ-HĐQLQ ngày 04/4/2022 
của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Gia Lai về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Gia Lai.

- Công văn số 06/TB-QPCTT ngày 17/02/2022 của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Gia Lai về việc Thông báo công khai số liệu thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2016 đến tháng 02/2022.

- Công văn số 03/PCTT ngày 14/01/2022 của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Gia Lai về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch thu nộp và danh sách đối tượng miễn giảm tạm hoãn thu quỹ PCTT năm 2022.

- Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch truy thu, quỹ phòng chống thiên tai năm 2020.

-  Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc
 phê duyệt Kế hoạch truy thu, quỹ phòng chống thiên tai năm 2021.

- Văn bản số 53/QPCTT ngày 08/11/2021 của Quỹ phòng chống thiên tai về việc thực hiện Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 và Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 29/10/2021.


Thông báo Văn bản số 14/QPCTT ngày 19/5/2021 của Quỹ phòng chống thiên tai về việc xây dựng chi tiêu kế hoạch thu, nộp và danh sách đối tượng miễn, giảm tạm hoãn thu quỹ PCTT năm 2021

Thông báo số 02/TB-QPCTT ngày 02/3/2021 của Quỹ phòng chống thiên tai về công khai số liệu thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2016 đến ngày 28/2/2021

- Thông báo số 06/TB-QPCTT ngày 13/4/2020 của Quỹ phòng chống thiên tai về công khai số liệu thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2016 đến ngày 31/3/2020. Tải tại đây.

Văn bản số 02/QPCTT ngày 06/01/2020 của Quỹ Phòng chống thiên tai về việc thực hiện Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Tải tại đây

Văn bản số 01/QPCTT ngày 06/01/2020 của Quỹ Phòng chống thiên tai về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch thu, nộp và danh sách đối tượng miễn, giảm, tạm hoãn thu Quy PCTT năm 2020 Tải tại đây

- Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 và truy thu năm 2016, 2017, 2018. Tải tại đây

- Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch truy thu và miễn, tạm hoãn đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2016. Tải tại đây

- Kế hoạch số 502/KH-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

- Chỉ thị số 10/CT- UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

- Thông báo số 47/TB-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại HN triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

- Kế hoạch số 981/KH-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về Hiệp đồng nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

- Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Gia LaiVv xuất quỹ phòng chống thiên tai tỉnh cấp hỗ trợ cho các địa phương để mua giống cây trồng hỗ trợ cho nông dân khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do mưa lũ gây ra vào cuối năm 2016

- Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống hạn trong mua khô năm 2016

- Chỉ thị 06-CT/TU ngày 04/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán gây ra trên địa bàn tỉnh

- Chỉ thị  08/CT-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016

    II. VĂN BẢN CỦA SỞ TRIỂN KHAI

- Văn bản số 1161/SNNPTNT-CNTY ngày 28/5/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư

- Văn bản số 979/SNN-CNTY ngày 20/6/2017 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai cho vật nuôi

- Văn bản số 206/SNN-PCTT ngày 17/02/2017 về việc kiện toàn và cung cấp thông tin thành viên BCH phòng chống thiên tai năm 2017

- Công văn 234/SNN-TTBVTV ngày 09/3/2016 hướng dẫn các biện pháp tiết kiệm nước phòng chống hạn trong mùa khô năm 2016

- Công văn 195/SNN-KL ngày 29/02/2016 tiếp tục triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2016

Công văn số 202/SNN-TS ngày 29/02/206 tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán trong nuôi trồng thủy sản năm 2016

- Công văn số 192/SNN-TL ngày 26/02/2016 Chuẩn bị báo cáo tình hình hạn, thiệt hại do hạn gây ra trong vụ Đông Xuân năm 2015-2016, các giải pháp khắc phục 

  *  Văn bản chỉ đạo PCTT
   Bão Noru (bão số 4) - 2022
 - Văn bản số 3862/BCĐ-PCTT - 24/9/2022 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4 trên biển đông. 

- Văn bản số 3874/SNNPTNT-CCTL - 26/9/2022 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện đảm bảo an toàn công trình thủy lợi ứng phó ảnh hưởng của cơn bão số 4.

- Văn bản số 3864/SNNPTNT-CCTL - 26/9/2022 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc dự thảo công điện của ubnd tỉnh chỉ đạo bão số 4.

- Văn bản số 443/BC-SNNPTNT - 26/9/2022 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 04.

- Văn bản số 444/BC-SNNPTNT - 27/9/2022 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về  bao cao nhanh triển khai ứng phó bão số 4.

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.