cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

cctthc-(3).jpg

 
gt.jpg

 
1. Thông tin liên hệ:

           Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
    Địa chỉ: 24 Quang Trung - TP. Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3824273
           Fax: 0269.3826173
            Email: snnptnt@gialai.gov.vn
    Website: snnptnt.gialai.gov.vn
 
2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Vị trí, chức năng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Nhiệm vụ, quyền hạn:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai thực hiện theo quy định tại Điều 2 của Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và các quy định của Pháp luật có liên quan. 

3. Cơ cấu tổ chức:
Giám đốc:   Lưu Trung Nghĩa             
Phó giám đốc:        
                                       Đoàn Ngọc Có 
                                       Vũ Ngọc An
                                       Nguyễn Văn Hoan
   
Chánh Văn phòng:  Trần Văn Văn
       Phó Chánh Văn phòng: Lê Thị Phương Loan
Bao gồm 6 phòng chuyên môn, 5 đơn vị hành chính và 26 đơn vị sự nghiệp. Biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại các đơn vị này hoặc thành lập mới)./.

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.