cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

cctthc-(3).jpg

 
htdt.jpg
 
 
1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
 
1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn snnptnt@gialai.gov.vn
 
1. Danh bạ hộp thư điện tử phòng ban, đơn vị trực thuộc:

 
STT TÊN PHÒNG BAN HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
1 Văn phòng Sở vp.snnptnt@gialai.gov.vn
2 Phòng Tổ chức cán bộ tccb.snnptnt@gialai.gov.vn
3 Phòng Kế hoạch – Tài chính khtc.snnptnt@gialai.gov.vn
4 Phòng Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản ccqlcl.snnptnt@gialai.gov.vn
5 Thanh tra Sở tt.snnptnt@gialai.gov.vn
6 Phòng Quản lý công trình và Ứng dụng khoa học công nghệ  
STT CƠ QUAN HÀNH CHÍNH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
1 Chi cục Thuỷ lợi - Thuỷ sản cctlts.snnptnt@gialai.gov.vn
2 Chi cục Phát triển nông thôn ccptnt.snnptnt@gialai.gov.vn
3 Chi cục Lâm nghiệp ccln.snnptnt@gialai.gov.vn
4 Chi cục Chăn nuôi và Thú y ccty.snnptnt@gialai.gov.vn
5 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ccbvtv.snnptnt@gialai.gov.vn
6 Chi cục Kiểm lâm cckl.snnptnt@gialai.gov.vn
7 Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XDNTM vpnongthonmoi.snnptnt@gialai.gov.vn
STT TRUNG TÂM TRỰC THUỘC HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
1 Trung tâm Khuyến nông ttkn.snnptnt@gialai.gov.vn
2 Trung tâm Giống vật nuôi ttgvn.snnptnt@gialai.gov.vn
3 Trung tâm Giống cây trồng ttgct.snnptnt@gialai.gov.vn
4 Trung tâm Giống Thủy sản ttgts.snnptnt@gialai.gov.vn
STT BQL RỪNG PHÒNG HỘ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
1 Ban QLRPH Bắc An Khê bqlrphbacankhe.snnptnt@gialai.gov.vn
2 Ban QLRPH Ya Hội bqlrphyahoi.snnptnt@gialai.gov.vn
3 Ban QLRPH Mang Yang bqlrphmangyang.snnptnt@gialai.gov.vn
4 Ban QLRPH Hà Ra bqlrphhara.snnptnt@gialai.gov.vn
5 Ban QLRPH  Đăk Đoa bqlrphdakdoa.snnptnt@gialai.gov.vn
6 Ban QLRPH Bắc Biển Hồ bqlrphbacbienho.snnptnt@gialai.gov.vn
7 Ban QLRPH Chư Sê bqlrphchuse.snnptnt@gialai.gov.vn
8 Ban QLRPH Nam Phú Nhơn bqlrphnamphunhon.snnptnt@gialai.gov.vn
9 Ban QLRPH Chư A Thai bqlrphchuathai.snnptnt@gialai.gov.vn
10 Ban QLRPH Chư Mố bqlrphchumo.snnptnt@gialai.gov.vn
11 Ban QLRPH Ayun Pa bqlrphayunpa.snnptnt@gialai.gov.vn
12 Ban QLRPH Ia Rsai Bqlrphiarsai.snnptnt@gialai.gov.vn
13 Ban QLRPH  Xã Nam bqlrphxanam.snnptnt@gialai.gov.vn
14 Ban QLRPH  Ia Grai bqlrphiagrai.snnptnt@gialai.gov.vn
15 Ban QLRPH  Bắc Ia Grai bqlrphbaciagrai.snnptnt@gialai.gov.vn
16 Ban QLRPH  Ia Ly bqlrphialy.snnptnt@gialai.gov.vn
17 Ban QLRPH  Đông B. Chư Păh bqlrphdbchupah.snnptnt@gialai.gov.vn
18 Ban QLRPH  Đức Cơ bqlrphducco.snnptnt@gialai.gov.vn, bqlrph.ducco@gialai.gov.vn
19 Ban QLRPH Ia Puch bqlrphiapuch.snnptnt@gialai.gov.vn
20 Ban QLRPH Ia Meur bqlrphiameur.snnptnt@gialai.gov.vn
21 Ban QL Khu bảo tồn Kon Chư Răng bqlkonchurang.snnptnt@gialai.gov.vn

 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.