cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

CHI BỘ VĂN PHÒNG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH GIA LAI
(thành lập theo Quyết định số 02-QĐ/ĐUSNNPTNT ngày 10/7/2019 của Đảng ủy Sở) 

A. Ban Chấp hành, bí thư, phó bí thư chi bộ:

* Khóa I (Nhiệm  kỳ 2020-2022) 

1. Đồng chí Đặng Văn Linh - Bí thư
2. Đồng chí Võ Thị Xuân Ngọc - Phó Bí thư
3. Đồng chí Lê Trung Toàn -Ủy viên
(theo Quyết định số 25-QĐ/ĐU ngày 16/01/2020 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT)

* Nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Đồng chí Nguyễn Thế Chính - Bí thư
2. Đồng chí Đặng Văn Linh - Bí thư
3. Đồng chí Võ Thị Xuân Ngọc -Ủy viên
(theo Quyết định số 11-QĐ/ĐU ngày 11/01/2019 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT)

B. Văn bản cấp trên.

- Quyết định số 1161-QĐ/ĐUK ngày 23 tháng 10 năm 2018 ban hành quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề; thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

 

- Quyết định số 1159-QĐ/ĐUK ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh  ban hành quy trình xem xét, thi hành kỷ luật của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

- Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 06/11/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai hướng dẫn Kiểm điểm, đán giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

- Hướng dẫn số 01-HD-TW ngày 20/9/2016 của BCH Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng xem tại đây.

- Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ : Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 về Kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên

- Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 6/7/2016 thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW, Ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị

- Hướng dẫn số: 27-HD/BTCTW, ngày 28/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm tải tại đây

- Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 05/02/2012 của Ban Chấp hành TW về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng

C. Văn bản của chi bộ.

- Kế hoạch số 06/KH-CB, ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Chi bộ Sở Nông nghiệp và PTNT về Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2017


 
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VĂN PHÒNG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH GIA LAI
(Thành lập theo Quyết định số 31/QĐ-CĐN ngày 20/5/1996 của Công đoàn ngành Nông nghiệp vằ PTNT về việc sát nhập CĐ VP Sở Nông lâm nghiệp và CĐ VP Sở Thủy lợi thành CĐ Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
A. Ban Chấp hành:

* Khóa VI (Nhiệm  kỳ 2014-2019) 

1. Ông: Đặng Văn Linh - Chủ tịch
2. Bà: Hồ Thị Thùy Linh - Phó Chủ tịch
3. Ông: Lê Trung Toàn - Ủy viên
4. Ông: Nguyễn Tiến Sỹ - Ủy viên
5. Ông: Nguyễn Văn Yên - Ủy viên

(Theo Quyết định số 114/QĐ/-CĐN ngày 28/11/2015 của CĐ ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh)

* Khóa VII (Nhiệm  kỳ 2020-2025) 

1. Bà: Hồ Thị Thùy Linh - Chủ tịch
2. Ông: Lê Trung Toàn - Phó Chủ tịch
3. Ông: Trần Đức Công - Ủy viên
(Theo Quyết định số 05/QĐ/-CĐN ngày 30/3/2020 của CĐ ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh)

B. Văn bản cấp trên.

-
Hướng dẫn số  11/HD-CĐN ngày 12/11/2018 của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai Hướng dẫn Chấm điểm, phân loại Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2018

- Hướng dẫn 10/HD-CĐN ngày 08/11/2018 của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tổng kết thi đua, đề nghị khen thưởng  thành tích công tác Công đoàn năm 2018

- Quyết định số 272/QĐ-TLĐ  ngày 07 tháng  03 năm 2014 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Về việc ban hành Quy định  thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở tải tại đây

- Hướng dẫn 258/HD-TLĐ năm 2014 về đóng đoàn phí công đoàn do tổng liên đoàn lao động việt nam ban hành tải tại đây

 - Quyết định số 31/QĐ-CĐN ngày 20/5/1996 của Công đoàn ngành Nông nghiệp vằ PTNT về việc sát nhập CĐ VP Sở Nông lâm nghiệp và CĐ VP Sở Thủy lợi thành CĐ Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tải tại đây

C. Văn bản Nội bộ.

- Quyết định số 19/QĐ-CĐVP ngày 31/12/2014 Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT, Khoá V, Nhiệm kỳ 2014-2019 tải tại đây

- Quy chế phối hợp sô 20/QCPH-SNN-CPVP ngày 31/12/2014 phối hợp Hoạt động và chế độ làm việc giữa Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và BCH CĐCS VP Sở tải tại đây

 

- Báo cáo số 02/BC-CĐVP Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 tải tại đây

- Bản chấm điểm cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2015 
CHI ĐOÀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH GIA LAI

A. Ban Chấp hành (Nhiệm  kỳ 2019-2022) 

1. Đồng chí: Lê Thị Phương Loan - Bí thư
2. Đồng chí: Lê Quốc Duẩn - Phó Bí thư
3. Đồng chí: Trần Ngọc Hùng - Ủy viên

(theo Quyết định số 41-QĐ/ĐK ngày 20/01/2020 của BCH Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) 

B. Văn bản cấp trên.
Kế hoạch số 05-KH/ĐK ngày 29/02/2020 của BCH Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Tháng thanh niên năm 2020

C. Văn bản Nội bộ.
 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.