cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
CHUYÊN MỤC TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU BÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
 
  * Văn bản số  278/BC-SNNPTNT - 31/5/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: Tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò trên địa bàn tỉnh Gia Lai (tính đến 15 giờ ngày 31/05/2021)
  * Văn bản số 281/BC-SNNPTNT - 01/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày 01/6/2021)
    * Văn bản số 283/BC-SNNPTNT - 02/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày 02/6/2021)
    * Văn bản số 289/BC-SNNPTNT - 03/6/2021- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày 03/6/2021)
    * Văn bản số
293/BC-SNNPTNT - 04/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày 04/6/2021)

    * Văn bản số 296/BC-SNNPTNT - 05/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày 05/6/2021)

    * Văn bản số 298/BC-SNNPTNT - 06/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày 06/6/2021)
    * Văn bản số
306/BC-SNNPTNT - 07/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày
07/6/2021)
    * Văn bản số
310/BC-SNNPTNT - 09/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày
09/6/2021)
    * Văn bản số
314/BC-SNNPTNT - 10/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày 10/6/2021)
    * Văn bản số
319/BC-SNNPTNT - 11/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày
11/6/2021)
    * Văn bản số 324/BC-SNNPTNT - 12/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày 12/6/2021)
    * Văn bản số
328/BC-SNNPTNT - 13/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày
13/6/2021)
    * Văn bản số
341/BC-SNNPTNT - 15/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày
15/6/2021)
    * Văn bản số
346/BC-SNNPTNT - 16/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày 16/6/2021)
    * Văn bản số
352/BC-SNNPTNT - 17/6/2021- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày
17/6/2021)
    * Văn bản số 359/BC-SNNPTNT - 18/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày 18/6/2021)
    * Văn bản số
398/BC-SNNPTNT - 30/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày
30/6/2021)
    * Văn bản số 411/BC-SNNPTNT - 03/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày
03/7/2021)
    * Văn bản số 421/BC-SNNPTNT - 07/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày
07/7/2021)
    * Văn bản số 425/BC-SNNPTNT - 08/7/2021  - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày 08/7/2021)
     * Văn bản số 429/BC-SNNPTNT - 10/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: báo cáo tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày 10/7/2021)
     * Văn bản số 430/BC-SNNPTNT - 11/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: báo cáo tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày 11/7/2021)
     * Văn bản số 
437/BC-SNNPTNT - 13/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: báo cáo tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày 13/7/2021)
     * Văn bản số 443/BC-SNNPTNT - 14/7/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: báo cáo tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh gia lai (tính đến 15 giờ ngày 14/7/2021)

 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.