cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Gia Lai

Cập nhật ngày 18/06/2018

         a) Toàn tỉnh có 49 xã Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 30 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí cũ đang rà soát để đề ra các giải pháp nhằm đạt chuẩn 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới) và Thành phố Pleiku đang hoàn thiện lập hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
          b) Phân loại xã đạt chuẩn theo nhóm tiêu chí:
Nhóm 1: Số xã đạt 19 tiêu chí                          :    51 xã.
Nhóm 2: Số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí               :    02 xã.
Nhóm 3: Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí               :    29 xã.
Nhóm 4: Số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí                   :  102 xã.
          c) Bình quân số tiêu chí đạt trên 01 xã (phạm vi toàn tỉnh) là: 11,30 tiêu chí, giảm 0,28 tiêu chí so với hiện trạng cuối năm 2017 (cuối năm 2017 là 11,58 tiêu chí).
          Bình quân tiêu chí trên 01 xã (phạm vi từng huyện, thị xã, thành phố)   như sau:
          Các huyện: Krông Pa: 9,31 tiêu chí, Chư Păh: 10,23 tiêu chí, Phú Thiện: 12 tiêu chí, Ia Grai: 10,5 tiêu chí, Ia Pa: 9,67 tiêu chí, Đak Pơ: 15 tiêu chí,    Mang Yang: 9,18 tiêu chí, Chư Sê: 14,36 tiêu chí, Chư Prông: 9,26 tiêu chí,          Đak Đoa: 11,75 tiêu chí, Kbang: 9,92 tiêu chí, Đức Cơ: 9,78 tiêu chí, Kông Chro: 7,31 tiêu chí, Chư Pưh: 14,75 tiêu chí.
          Thị xã: Ayun Pa: 12 tiêu chí, An Khê: 17 tiêu chí;
          Thành phố Pleiku: 19 tiêu chí.
          d) Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới:
Tiêu chí 1: Quy hoạch có 166 xã đạt, chiếm 90% tăng 01 xã với cuối năm 2017, năm 2017 có 165 xã đạt.
Tiêu chí 2: Giao thông có 87 xã đạt, chiếm 47% tăng 01 xã so với cuối năm 2017, năm 2017 có 86 xã đạt.
Tiêu chí 3: Thủy lợi có 165 xã đạt, chiếm 90% giảm 01 xã so với cuối năm 2017, năm 2017 có 166 xã đạt.
Tiêu chí 4: Điện có 176 xã đạt, chiếm 96% không thay đổi so với cuối năm 2017, năm 2017 có 176 xã đạt.
Tiêu chí 5: Trường học có 81 xã đạt, chiếm 44% tăng 04 xã so với cuối năm 2017, năm 2017 có 77 xã đạt.
Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa có 63 xã đạt, chiếm 34% giảm 03 xã so với cuối năm 2017, năm 2017 có 66 xã đạt.
Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 171 xã đạt, chiếm 93% tăng 06 xã so với cuối năm 2017, năm 2017 có 165 xã đạt.
Tiêu chí 8: Thông tin và Truyền thông có 93 xã đạt, chiếm 51% giảm 38 xã so với cuối năm 2017, năm 2017 có 131 xã đạt.
Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư có 78 xã đạt, chiếm 42% tăng 02 xã so với cuối năm 2017, năm 2017 có 76 xã đạt.
Tiêu chí 10: Thu nhập có 65 xã đạt, chiếm 35% giảm 02 xã so với cuối năm 2017, năm 2017 có 67 xã đạt.
Tiêu chí 11: Hộ nghèo có 55 xã đạt, chiếm 30% giảm 01 xã so với cuối năm 2017, năm 2017 có 56 xã đạt.
Tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm 179 xã đạt, chiếm 97% giảm 01 xã so với cuối năm 2017, năm 2017 có 180 xã đạt.
Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất có 97 xã đạt, chiếm 53% tăng 05 xã so với cuối năm 2017, năm 2017 có 92 xã đạt.
Tiêu chí 14: Giáo dục và Đào tạo có 120 xã đạt, chiếm 65% không thay đổi so với cuối năm 2017, năm 2017 có 120 xã đạt.
Tiêu chí 15: Y tế có 120 xã đạt, chiếm 65% giảm 07 xã so với cuối năm 2017, năm 2017 có 127 xã đạt.
Tiêu chí 16: Văn hóa có 120 xã đạt, chiếm 65% giảm 09 xã so với cuối năm 2017, năm 2017 có 129 xã đạt.
Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm có 57 xã đạt, chiếm 31% giảm 10 xã so với cuối năm 2017, năm 2017 có 67 xã đạt.
Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật có 55 xã đạt, chiếm 30% giảm 02 xã so với cuối năm 2017, năm 2017 có 57 xã đạt.
Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh có 131 xã đạt, chiếm 71% tăng 04 xã so với cuối năm 2017, năm 2017 có 127 xã đạt.

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.