cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tỉnh Gia Lai (tính đến ngày 14/9/2017)

Cập nhật ngày 12/10/2017

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tỉnh Gia Lai (tính đến ngày 14/9/2017)
Tính đến ngày 14/9/2017, số xã đã có quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là 30 xã, trong đó: có 15 xã điểm đạt chuẩn trên tổng số 45 xã điểm (có 01 xã điểm đạt chuẩn thuộc huyện điểm Kbang).  Bình quân số tiêu chí đạt trên 01 xã là 10,22 tiêu chí đạt 88% so với kế hoạch cuối năm 2017 (kế hoạch 2017 là 11,67 tiêu chí), giảm 2,33 tiêu chí so với hiện trạng cuối năm 2016 (cuối năm 2016 là 12,56 tiêu chí được đánh giá theo Bộ tiêu chí cũ), cụ thể:
+ Tiêu chí 1: Quy hoạch có 162 xã đạt, chiếm 88%, giảm 22 xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 2: Giao thông có 75 xã đạt, chiếm 41%, giảm 7 xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 3: Thủy lợi có 151 xã đạt, chiếm 82%, giảm 12 xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 4: Điện có 168 xã đạt, chiếm 91%, giảm 9 xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 5: Trường học có 66 xã đạt, chiếm 36%, giảm 29 xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa có 53 xã đạt, chiếm 29%, giảm 24 xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 171 xã đạt, chiếm 93%, tăng 33 xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 8: Thông tin và Truyền thông có 34 xã đạt, chiếm 18%, giảm 149 xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư có 74 xã đạt, chiếm 40%, bằng xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 10: Thu nhập có 51 xã đạt, chiếm 28%, giảm 24 xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 11: Hộ nghèo có 42 xã đạt, chiếm 23%, tăng 1 xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm 179 xã đạt, chiếm 97%, tăng 7 xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất có 66 xã đạt, chiếm 36%, giảm 61 xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 14: Giáo dục và Đào tạo có 123 xã đạt, chiếm 67%, giảm 12 xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 15: Y tế có 115 xã đạt, chiếm 63%, giảm 10 xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 16: Văn hóa có 109 xã đạt, chiếm 59%, giảm 18 xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm có 47 xã đạt, chiếm 26%, giảm 63 xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật có 47 xã đạt, chiếm 26%, giảm 18 xã so với cuối năm 2016.
+ Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh có 150 xã đạt, chiếm 82%, giảm 11 xã so với cuối năm 2016.
Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới theo 5 nhóm gồm:
+ Nhóm 1: Số xã đạt 19 tiêu chí: 30 xã, bằng kết quả so với cuối năm 2016.
+ Nhóm 2: Số xã đạt từ 15- 18 tiêu chí: 02 xã, giảm 25 xã so với cuối năm 2016.
+ Nhóm 3: Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí: 52 xã, giảm 29 xã so với cuối năm 2016.
+ Nhóm 4: Số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí: 99 xã, tăng 53 xã so với cuối năm 2016.
+ Nhóm 5: Số xã đạt dưới 5 tiêu chí: 01 xã (xã Ayun - Chư Sê), tăng 1 xã so với cuối năm 2016 (năm 2016 không có xã dưới 5 tiêu chí).
Đối với 83 xã nghèo, xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn:
Tính đến 14/9/2017, kết quả thực trạng nông thôn mới thuộc 83 xã (trong đó: có 07 xã biên giới, 48 xã thuộc chương trình 30a (thuộc huyện nghèo), 28 xã nghèo, đặc biệt khó khăn), bình quân số tiêu chí đạt là 10,22 tiêu chí/xã, cụ thể như sau:
+ Tiêu chí 1: Quy hoạch có 70 xã đạt, chiếm 84%.
+ Tiêu chí 2: Giao thông có 20 xã đạt, chiếm 24%.
+ Tiêu chí 3: Thủy lợi có 55 xã đạt, chiếm 66%.
+ Tiêu chí 4: Điện có 72 xã đạt, chiếm 87%.
+ Tiêu chí 5: Trường học có 22 xã đạt, chiếm 27%.
+ Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa có 16 xã đạt, chiếm 19%.
+ Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 78 xã đạt, chiếm 94%.
+ Tiêu chí 8: Thông tin và Truyền thông có 01 xã đạt, chiếm 1,2%.
+ Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư có 10 xã đạt, chiếm 12%.
+ Tiêu chí 10: Thu nhập có 07 xã đạt, chiếm 8%.
+ Tiêu chí 11: Hộ nghèo có 01 xã đạt, chiếm 1,2%.
+ Tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm 79 xã đạt, chiếm 95%.
+ Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất có 15 xã đạt, chiếm 18%.
+ Tiêu chí 14: Giáo dục và Đào tạo có 42 xã đạt, chiếm 51%.
+ Tiêu chí 15: Y tế có 50 xã đạt, chiếm 60%.
+ Tiêu chí 16: Văn hóa có 33 xã đạt, chiếm 40%.
+ Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm có 09 xã đạt, chiếm 11%.
+ Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật có 14 xã đạt, chiếm 17%.
+ Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh có 71 xã đạt, chiếm 86%.
Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới theo 5 nhóm gồm:
+ Nhóm 1: Số xã đạt 19 tiêu chí: 01 xã (xã Đăk Hlơ - huyện Kbang).
+ Nhóm 2: Số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí: 0 xã.
+ Nhóm 3: Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí: 19 xã.
+ Nhóm 4: Số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí: 62 xã.
+ Nhóm 5: Số xã đạt dưới 5 tiêu chí: 01 xã (xã Ayun - Chư Sê).

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.