cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Thực trạng xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai tính đến ngày 31/12/2016

Cập nhật ngày 23/01/2017

Bình quân số tiêu chí đạt trên 01 xã là: 12,56 tiêu chí.
Tiêu chí 1: Quy hoạch có 184 xã đạt, chiếm 100%.
Tiêu chí 2: Giao thông có 82 xã đạt, chiếm 44,6%.
Tiêu chí 3: Thủy lợi có 163 xã đạt, chiếm 88,6%.
Tiêu chí 4: Điện có 177 xã đạt, chiếm 96,2%.
Tiêu chí 5: Trường học có 95 xã đạt, chiếm 51,6%.
Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa có 77 xã đạt, chiếm 41,8%.
Tiêu chí 7: Chợ có 138 xã đạt, chiếm 78%.
Tiêu chí 8: Bưu điện có 183 xã đạt, chiếm 99,5%.
Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư có 74 xã đạt, chiếm 40,2%.
Tiêu chí 10: Thu nhập có 75 xã đạt, chiếm 40,8%.
Tiêu chí 11: Hộ nghèo có 41 xã đạt, chiếm 22,3%.
Tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên có 172 xã đạt,     chiếm 93,5%.
Tiêu chí 13: Hình thức sản xuất có 127 xã đạt, chiếm 69,0%.
Tiêu chí 14: Giáo dục có 135 xã đạt, chiếm 73,4%.
Tiêu chí 15: Y tế có 125 xã đạt, chiếm 67,9%.
Tiêu chí 16: Văn hóa có 127 xã đạt, chiếm 69,0%.
Tiêu chí 17: Môi trường có 110 xã đạt, chiếm 59,8%.
Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh có 65 xã đạt, chiếm 35,3%.
Tiêu chí 19: An ninh, trật tự xã hội có 161 xã đạt, chiếm 87,5%.
b) Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới theo 5 nhóm gồm:
Nhóm 1:  Số xã đạt 19 tiêu chí                         :  30 xã.
Nhóm 2: Số xã đạt từ 15- 18 tiêu chí                :  27 xã.
Nhóm 3: Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí               :  81 xã.
Nhóm 4: Số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí                   :  46 xã.
Nhóm 5: Số xã đạt dưới 5 tiêu chí                    :    0 xã.

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.