cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Văn bản của Sở

Cập nhật ngày 18/06/2018

Văn bản của Sở

- Thư ngỏ ngày 17/12/2019 về Kêu gọi hỗ trợ kinh phí giúp đỡ xã Kông Bờ La - huyện Kbang thực hiện tiêu chí nông thôn mới năm 2019. Tải tại đây

- Văn bản số 164/BC-SNNPTNT ngày 05/6/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018. Tải văn bản tại đây

- Văn bản số 412/SNNPTNT-VPNTM ngày 19/3/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu sô. Tải văn bản tại đây

- Văn bản số 403/SNNPTNT-KHTC ngày 16/3/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề xuất phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và năm 2018. Tải văn bản tại đây

- Văn bản số 274/BCĐ-NTM ngày 27/02/2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG về hướng dẫn tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tải văn bản tại đây

- Văn bản số 38/BC-SNNPTNT ngày 02/02/2018 Về việc kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về lĩnh vực Thủy lợi năm 2017 tỉnh Gia Lai. Tải văn bản tại đây

- Giấy mời số 09/GM-SNNPTNT ngày 15/01/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc phổ biến Sổ tay hướng dẫn phát  triển sản xuất trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tải văn bản tại đây

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.